Sygdom ved eksamen

Sygdom ved eksamen

Du kan afmelde dig eksamen senest 7 dage inden afleveringsfristen.
Kan du grundet sygdom eller andre usædvanlige forhold ikke aflevere eksamensopgaven, og er der mindre end 7 dage til afleveringsfristen, skal du bruge en dispensation for at blive afmeldt.

Du søger en dispensation via mit.au.dk.
Husk at vedlægge dokumentation for de anførte forhold. Ved sygdom vil det typisk dreje sig om en lægeerklæring.

Læs nærmere om dispensationer og lægeerklæringer her.

1442528 / i40