Sygdom ved eksamen

Sygdom ved eksamen

Kan du grundet sygdom eller andre usædvanlige forhold ikke aflevere eksamensopgaven, og er der mindre end 7 dage til afleveringsfristen, skal du søge en dispensation til at blive afmeldt. Ansøgningsfristen er 2 hele hverdage efter eksamensdagen/afleveringsfristen.

Du søger en dispensation via mit.au.dk. Husk at vedlægge dokumentation for de anførte forhold. Ved sygdom vil det typisk dreje sig om en lægeerklæring

Læs nærmere om dispensationer og lægeerklæringer her.

1442528 / i40