Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Molbio Kontakt

Kontakt

Åbningstider og kontakt til Studieservice ST

Studieservice ST er en drop-in service, hvor du kan få svar på spørgsmål, der relaterer sig til dit studie, eksempelvis:

 • Undervisning (fx kursustilmelding, bachelor- og kandidatkontrakt)
 • Eksamen (fx eksamenstilmeldinger, førsteårsprøve)
 • Dispensationer
 • Sagsbehandling
 • Forsinkelser
 • Merit
 • Udenlandsophold (hver onsdag i Vandrehallen på Matematik) 
 • - og hvad du ellers har af spørgsmål til dit studie

Du finder Studieservice ST her: 

Relevante e-mailadresser:

Studievejledning

Har du brug for studievejledning, er du altid velkommen til at kontakte vores studenterstudievejledere eller fastansatte studie- og trivselsvejledere.

Du finder al relevant kontaktinformation under "Studievejledning" -> "Kontakt studievejledningen" i menuen.

Hvis du har behov for vejledning om det faglige indhold af din uddannelse, kursussammensætning o.lign. skal du dog kontakte din uddannelsesansvarlige, som du finder under "Kontakt" -> "Uddannelsesansvarlige".

Studienævn og studieledere

De tre studienævn: Studienævnet for Aarhus University School of Science, Studienævnet for molekylær medicin og Studienævnet for Aarhus University School of Engineering behandler alle former for ansøgninger om dispensationer vedrørende eksamen,  forhånds- og endelig godkendelse af merit, Herudover behandler studienævnene bl.a. uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, bachelor-og kandidatkontrakter, STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via din selvbetjening på: mit.au.dk


Kontakt studienævnene på følgende mailadresser:

Aarhus University School of Science

Molekylær medicin

Aarhus University School of Engineering

 

Studieledere:

Tom Vindbæk Madsen er studieleder for flg. fag:

 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Jordbrug, fødevarer og miljø
 • Agrobiologi
 • Agro-Environmental Management
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • Datalogi
 • Fysik
 • Astronomi
 • Geologi
 • It
 • Kemi
 • Matematik
 • Matematikøkonomi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

Claus Oxvig er studieleder for flg. fag:

 • Molekylær medicin

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studielederne træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.st@au.dk, hvis du ønsker at få en tid.

424060 / i40