Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Odontologi

Vip-repræsentanter

Formand: Eva Karring (Studieleder)
Stedfortræder: VIP: Irene Dige, Lektor
VIP: Louise Hauge Matzen, Lektor
VIP: Golnoush Bahrami, Lektor
D-VIP: Jes Halfdan Nielsen Tandlæge, klinisk lærer

Studenterrepræsentanter:
Janet Bürger
Hanne Baunwall
Line Vang Madsen
Kathrine Mølgaard Johannsen
Elias Rezai

Observatører:
1 fastansat Studievejleder i HE Studier
Gugge Smedegaard, Timeplanlægger

Mødereferater 2017

30. januar

20. februar

27. marts

24. april

08. maj

12. juni

28. august

11. september

02. oktober

07. november

06. december

1424757 / i40