Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Odontologi

Vip-repræsentanter

Formand: Eva Karring (Studieleder)
Stedfortræder: VIP: Irene Dige, Lektor
VIP: Louise Hauge Matzen, Lektor
VIP: Golnoush Bahrami, Lektor
D-VIP: Jes Halfdan Nielsen Tandlæge, klinisk lærer

Studenterrepræsentanter:
Hanne Baunwall (Barsel)
Line Vang Madsen Næstformand
Katrine Mølgaard Johannsen
Elias Rezai
Kristina Bjerg Pedersen
Helle Lassen Zepernick

Observatører:
1 fastansat Studievejleder i HE Studier
Gugge Smedegaard, Timeplanlægger
Helle Tolboe, Leder for Fællesklinikken

Mødereferater 2018

31. januar, Referat 

28. februar, Referat

14. marts, Referat

18. april, Referat

23. maj, Referat

20. juni, Referat

12. september Referat

Mødereferater 2017

30. januar

20. februar

27. marts

24. april

08. maj

12. juni

28. august

11. september

02. oktober

07. november

06. december

1424757 / i40