Information om den nye 2014-studieordning på Odontologi

Ny bachelorstudieordning på Odontologi

Studienævnet på Odontologi har godkendt en ny studieordning, der træder i kraft 1. september 2014. Uddannelsens første tre semestre har en ændret fagsammensætning, de sidste tre semestre er uændrede.

Studieordningen fra 2012 udfases som beskrevet nedenfor:

Undervisning og eksamen på studieordningen fra 2012 udbydes sidste gang:

 • 1. semester: undervisning E13, eksamen vinter 2014/15
 • 2. semester undervisning F14, eksamen vinter 2014/15
 • 3. semester undervisning E14, eksamen sommer 2015

Hvis samtlige nedenstående fag ikke er bestået senest i vinteren 2014/15, vil du blive overflyttet til den nye studieordning senest pr. 31.01.15:

 • Prækliniske Fag 1
 • Anatomi, mundtlig
 • Anatomi, skriftlig og spot
 • Odontologisk Materialelære
 • Kemi

Desuden skal biokemi være bestået senest i sommeren 2015, ellers vil du blive overført til den nye studieordning senest pr 31.08.15.

Den endelige eksamensplan for det sidste udbud af prøverne er endnu ikke godkendt, men vil blive offentliggjort på studieportalen snarest muligt.

FIND DIN STUDIEORDNING

Meritskema

 

Meritskema

Forandringer

Der er følgende ændringer:

 • Makroskopisk Anatomi ændrer eksamensform, så den skriftlige prøve udvides, og den mundtlige prøve udgår.
 • Spotprøven forbliver uændret.
 • Pensum vil være det samme, men undervisningen vil fremover i udstrakt grad være opbygget af e-læringselementer og selvstændigt arbejde.
 • Præklinisk Odontologisk Materialelære bliver et selvstændigt fag og en del af 1. årsprøven.
 • Undervisningen og kursusattesten har tidligere ligget under Prækliniske Fag 1 på 1. semester, og bliver nu mere synlig, idet det er et centralt fag for tandlægestudiet.
 • Teoretisk Materialelære på det nuværende 2. semester vil ikke længere være et selvstændigt fag, og vil fremover være en del af fagene tandsygdomslære og protetik senere i studiet.

 

 • Fagene Kemi og Biokemi udgår, og afløses i stedet af Odontologisk Kemi og Biokemi 1 og 2. De nye fag vil i udstrakt grad være opbygget af e-læringselementer og selvstændigt arbejde. Begge fag bliver målrettes og tilpasses den odontologiske faglighed, hvorfor kemi på A niveau fra STX ikke længere er meritgivende.
 • Hjertelungeredning udgår på hhv. 1. og 3. semester, og vil fremover blive udbudt på 5. semester i forbindelse med fagområderne bedøvelse.

Konsekvenser ved flytning

Alle resultater og forsøg vil blive overført så vidt muligt, men da nogle fag er udgået, kan en overførsel til ny ordning betyde, at du mangler flere ECTS efter overførslen end før. Tidsgrænsen for beståelse af 1. årsprøven er ikke udsat, så de fag, der indgår i førsteårsprøven i 2014-ordningen skal være bestået inden udgangen af dit andet studieår.

Se i meritskemaet for oven, hvordan fagene fra 2012-ordningen overføres til 2014-ordningen.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst tilrettelægger dit fremtidige studieforløb skal du kontakte studievejledningen:

Mail: studadm.studievejelder.health@au.dk eller studievejledningen på odontologi

Telefon 8716 7074

Går du på 3. semester...

Går du på 3. semester, så find yderligere information om, hvordan den nye studieordning 2014 har indvirkning på fagene Biokemi og Hjertelungeredning:

 • Hent informationsbrevet her

2014-studieordningen

1424756 / i40