4. semester Kandidat

Kliniske fag FK 10

 • Kliniske Fag FK 10 består af faget Fællesklinisk Kursus med Behandlingsplanlægning
 • Stoleplanen sendes på mail til dig umiddelbart før semesterstart

Kliniske fag Kir. 10

Protetik

Børn og Unge 10

Børn og Unge 10 består af fagene:

 • Pædodonti
 • Kommuneprojekt/Ophold Kommunal Tandpleje
 • Ortodonti
 • Oral Gerontologi 


Ophold i kommunal tandpleje varer 3 hverdage og afvikles i marts måned på 10. semester. Afdeling for Pædodonti meddeler dig ultimo november (på 9. sem.), hvilke kommunale klinikker du kan søge om at komme i. Du skal vælge og søge klinik i starten af december (på 9. sem). Herefter får du besked fra afdelingen om hvor, du er placeret

Kandidatspeciale/Odontologisk Klinik

Kandidatspecialet består af to elementer:

 • Kandidatspeciale/projektopgave
 • Prøve i Odontologisk klinik


Vejledning for projektopgave


Der afholdes ingen skemasat undervisning i kandidatspecialet.

Der gives vejlederbistand efter aftale til udarbejdelse af projektopgaven. Dagen for fremlæggelse af projektopgaverne annonceres i WebUntis


Der afholdes prøveklinik som optakt til prøverne i odontologisk klinik. Dato for prøveklinik annonceres i WebUntis

Dimissionshøjtidelighed for nye tandlæger

Kandidatuddannelsen i odontologi afsluttes med aflæggelse af tandlægeløfte ved Dimissionen.

Kandidatafslutningen afholdes om sommeren. Begivenheden fejres med bl.a. velkomst ved institutlederen, diverse taler, aflæggelse af tandlægeløfte og en forfriskning.

I sommeren 2017 afholdes Kandidatafslutningen torsdag den 29. juni.

Indbydelse, program,  m.m. udsendes pr. mail i løbet af maj.

Eksamen Kandidatspeciale og Odontologisk Klinik

 • Du kan se, hvilke dage eksamen i Odontologisk klinik afholdes i den aktuelle eksamensplan på Studieportalen under Eksamen og undervisning (ikke i WebUntis).
 • Plan over rækkefølgen for projektfremlæggelse fremsendes pr. mail til dig.
 • Vejledning vedr. eksaminationen i odontologisk klinik vil blive fremsendt pr. mail.
 • Dagen før du skal til eksamen i odontologisk klinik offentliggøres det kl. 8:00, hvem der vil være dine eksaminatorer og censor på eksamensdagen.

 

 

361790 / i40