Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen

Der udbydes reeksamen i følgende fag i hver eksamens­termin:

 • Politologisk introduktionskursus
 • Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation
 • Offentlig forvaltning
 • Sammenlignende statskundskab: Stat, regimer og udvikling
 • Offentlig politik
 • Methodology of Economics and Political Science
 • Public Management
 • Public Finance and Public Policy
 • Decisions and Strategic Interactions

Der udbydes reeksamen i følgende fag i undervisningsterminen:

 • Principles of Macro / Principles of Micro
 • Mathematical Economics I/Principles of Empirical Research Methods
 • Microeconomics
 • Empirical Research Methods
 • Mathematical Economics II
 • Quantitative , Qualitative and limited dependent variables
 • Macroeconomics

Reeksaminer i økonomifag foregår i perioden 15.-28. februar 2017 og uge 31, 32 og 33.

Studerende som har været meldt til den ordinære eksamen og ikke bestod eller udeblev skal selv tilmelde sig reeksamen.

Bemærk, afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Du skal selv tilmelde dig reeksamen via selvbetjeningen i perioden 6. - 8. februar

Du finder planerne for reeksamen her: Eksamensplaner

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Dette håndteres via blanketten 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Studieservice. Husk at vedlægge lægeerklæring, dækkende perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.