Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen

Der udbydes reeksamen i følgende fag i hver eksamens­termin:

 • Politologisk introduktionskursus
 • Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation
 • Offentlig forvaltning
 • Sammenlignende statskundskab: Stat, regimer og udvikling
 • Offentlig politik
 • Methodology of Economics and Political Science
 • Public Management
 • Public Finance and Public Policy
 • Decisions and Strategic Interactions

Der udbydes reeksamen i følgende fag i undervisningsterminen:

 • Principles of Macro / Principles of Micro
 • Mathematical Economics I/Principles of Empirical Research Methods
 • Microeconomics
 • Empirical Research Methods
 • Mathematical Economics II
 • Quantitative , Qualitative and limited dependent variables
 • Macroeconomics

Du finder planerne for reeksamen her: Eksamensplaner

Tilmelding til reeksamen/omprøve

Reeksamen i februar / august

Hvis du dumper/udebliver til en eksamen indenfor den ordinære eksamenstermin, skal du selv tilmelde dig reeksamen (2. og 3. prøveforsøg). Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS) indenfor disse frister:

 • Vintereksamen: 6.-8. februar 2017
 • Sommereksamen: 6.-8. juli 2017 

Bemærk, afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Reeksamensperioder

 • Vinter: 15.-28. februar 2017
 • Sommer: uge 31, 32 og/eller 33

Reeksamen indenfor ordinær eksamenstermin

Gælder kun økonomifag

Ønsker du at tilmelde dig reeksamen til afholdelse indenfor den ordinære eksamenstermin, skal du gøre dette pr. mail inden for nedenstående frister:

 •          Vinter eksamen: 1. juni
 •          Sommer eksamen: 1. december

Du tilmelder dig ved at sende en mail til

·        Louise Bonne Rasmussen, lobr@au.dk

Gælder kun statskundskabsfag

Ønsker du at tilmelde dig reeksamen til afholdelse indenfor den ordinære eksamenstermin, skal du gøre dette pr. mail inden for nedenstående frister:

 •          Vinter eksamen: 20.-22. september
 •          Sommer eksamen: 20.-22. marts

Du tilmelder dig ved at sende en mail til

·         Katrine Hall, katrine@au.dk

Når du selv har frameldt dig eksamen

Tilmelding 1. prøveforsøg

Hvis du har frameldt dig eksamen i 1. prøveforsøg, skal du selv tilmelde dig eksamen næste gang denne udbydes i den ordinære eksamensperiode.

Når du tilmelder dig den ordinære eksamen, skal du gøre dette inden for nedenstående tilmeldingsperiode:

Tilmeldingsfrister

Gælder kun økonomifag

 •          Vinter eksamen: 1. juni
 •          Sommer eksamen: 1. december

Du tilmelder dig ved at sende en mail til

·        Louise Bonne Rasmussen, lobr@au.dk

Gælder kun statskundskabsfag

 •          Vinter eksamen: 20.-22. september
 •          Sommer eksamen: 20.-22. marts

Du tilmelder dig ved at sende en mail til

·         Katrine Hall, katrine@au.dk

Tilmelding 2. og 3. prøvesforsøg i forbindelse med den ordinære eksamen, se ovenfor.

Hvis du ønsker at gå til reeksamen i august eller februar, tilmelder du dig via studieselvbetjeningen (Stads) indenfor fristerne (se punktet ovenover 'Tilmelding til reeksamen/omprøve).

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Dette håndteres via blanketten , der 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom' hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Studieservice. Husk at vedlægge lægeerklæring, dækkende perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen

1394208 / i40