Aarhus BSS Studieservice

Aarhus BSS Studieservice er der, hvor du kan henvende dig vedrørende administrative ting omkring dit studium. Her kan du stille spørgsmål om undervisnings- og eksamenstilmelding, aflevere eksamensopgaver og afhandlinger og meget mere.

Har du derimod brug for vejledning omkring dit studie, skal du kontakte studievejlederne ved dit studium.

Find Aarhus BSS Studieservice – Campus Aarhus:

  • Adresse: Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 8000  Aarhus C
  • Åbningstiden er: mandag-torsdag kl. 8-12 & 12.30-15 og fredag kl. 8-12 & 12.30-14 
  • Tlf. 871 64026
  • E-mail: studyservice.bss@au.dk
    NB: Ved henvendelser via email - husk at oplyse dit fulde navn, studieretning og studienummer!
  • Lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusiv)

Hvis du har spørgsmål af mere konkret karakter til medarbejdere i AU Studier, Aarhus BSS, der administrerer din uddannelse, kan du herunder finde den person du skal have fat i.

Ansvarsområde

Kontakt

Mail

Tlf.

Studienævnsbetjening

Solveig Andsbjerg solveig@au.dk87152201

Dispensationer *

Solveig Andsbjerg solveig@au.dk 87152201

Merit og forhåndsmerit *

Solveig Andsbjerg solveig@au.dk 87152201

Eksamensklager

Ditte Bak

ditte.bak@au.dk

871 52168

Studievejledning

Studievejleder

stvejl@ps.au.dk

871 65242

Trivselsvejledning

Marie Louise Bro Pold

mpold@au.dk

2311 9526

Studieadministration (Bachelor)

Tina Aronro

tina@au.dk

871 52197

Studieadministration (Kandidat)

Tina Aronro

tina@au.dk

871 52197

1394241 / i40