Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding - efterår og forår

Studerende på første semester bliver automatisk tilmeldt undervisning og eksamen. Derefter skal studerende selv tilmelde sig undervisningen.

  • Tilmelding til undervisning i efteråret: Fra 1. -  7. maj
  • Tilmelding til undervisning i foråret: Fra 1. - 7. november

Du tilmelder dig på studenterselvbetjeningen mit.au.dk.

Undervisningstilmeldingen medfører automatisk eksamenstilmelding.

Når du tilmelder dig undervisningen, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

I AU kursuskatalog kan du finde fagbeskrivelser af de udbudte fag.

Læs mere under Timeplaner.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Studievejledningen.

Procedure for tilmelding af valgfag 

1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 7. maj og 7. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning.

2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde, der skal være afsluttet 20. maj og 20. november. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Praktik i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner