SU-kontoret på AU

SU-kontoret på Aarhus Universitet vejleder og behandler ansøgninger om SU, Ungdomskort og kilometerpenge samt udlandsstipendium for alle studerende og kommende studerende på Aarhus Universitet   

AKTUELLE MEDDELELSER

Er du kommet ind på en BA på AU?
Er du ny bachelorstuderende, kan du stadig nå at søge om SU for september måned frem til og med den 30. september 2019.

Ny ansøgning om kilometerpenge
Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om kilometerpenge ligger i øjeblikket på minimum 6 uger.

Bliver du bachelor til sommer
Og skal du videre på en kandidat, skal du søge SU på ny. Du kan tidligst søge SU fra juli måned den 1. juni.

Indsend ansøgninger til SU-kontoret
Skal du indsende en ansøgning om:

 • Fødselsklip/-rater
 • Udenlandsk statsborger/equal status
 • Tillæg af klip/slutlånsrater
 • Fravælg forsørgertillæg
 • Fravælg handicaptillæg
 • Dobbeltklip for lønnet praktik
 • Klage
 • Forhøjelse af fribeløb
 • Udlandsstipendium

kan du finde ansøgningsblanketterne i menuen til venstre.

Skriv til SU-kontoret fra din AU-mail
Husk at du skal skrive til SU-kontoret fra din AU-mail, som du finder på post.au.dk. SU-kontoret vil besvare alle henvendelser til din AU-mail. Afgørelser vil du fortsat få sendt til din e-boks.

SU til turbokurser på Navitas/Ingeniørhøjskolen 
Er du optaget på et turbokursus på Navitas/Ingeniørhøjskolen, vil udbetalingen af din SU ske cirka 14 dage efter studiestart. Det skyldes, at studiesystemet STADS og SU-systemet desværre ikke kan sammenkøres, og ansøgninger om SU derfor skal behandles manuelt. Vi beklager de gener, som dette kan medføre.

SU-meddelelser på e-Boks
SU-kontoret sender breve med personfølsomme oplysninger til din e-Boks.

  KONTAKTINFORMATION

  Bemærk:
  Har du spørgsmål til dine personlige SU-forhold, skal du kontakte SU-kontoret på AU:  

  Ved personlig henvendelse kan du træffe en SU-medarbejder i Vejledningscenter AU (se på kort). Husk at medbringe studiekort eller anden billedlegitimation.

  FULDMAGT
  Har du brug for at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).

  1424385 / i40