1. semester

Undervisning

Der er studiestart for nye studerende den 31/8-17.

Vær venligst opmærksom på at dit skema for ugerne 35 og 36 vil være anderledes end resten af semestret.

Du finder information om uge 35+36 her: Kandidatstudiestart 2017

Her finder du læseplanen for 1. semesters undervisning (fra uge 37) i efteråret 2017


Der kan komme ændringer løbende.

Detaljerede kursus-/læseplaner for 1. semester kurser vil du kunne finde via Blackboard fra medio august.

Alle hold har 2 timers holdundervisning på hvert metodekursus. Holdene bliver sammensat tilfældigt, og de starter op i løbet af uge 36.

Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard. Du vil blive tilmeldt e-læringsportalen Blackboard automatisk. Log ind med WAYF.

Her finder du information om studiestartsdage i Århus. Du vil også modtage et velkomstbrev fra Studievejledningen med al information omkring studiestart midt i august.

Eksamen

Her finder du den foreløbige eksamensplan for vinter 2017/2018:

1. semester

Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer og tilføjelser.

Kurser med indstillingsbetingelser forud for eksamen
Af studieordningen fremgår det, at godkendes indstillingsbetingelsen for eksamen ikke inden den af kursusansvarliges fastsatte frist, trækkes et prøveforsøg og studerende tilmeldes til omprøve.

På Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab er der fastsat en periode til at få godkendt indstillingsbetingelserne inden omprøven. For hvert kursus går tidspunktet fra første eksamen til 10 dage inden re-eksamen.

1412767 / i40