1. semester

Undervisning

Her finder du læseplanen for 1. semesters undervisning i efteråret 2016

Der kan komme ændringer løbende.

Vær venligst opmærksom på at dit skema for ugerne 35 og 36 vil være anderledes end resten af semestret. Detaljerede kursus-/læseplaner for 1. semester kurser vil du kunne finde via Blackboard fra medio august.

Du vil i studiestartsugerne blive inddraget i dannelsen af de hold, som starter undervisning fra uge 37. Alle hold har 2 timers holdundervisning på hvert metodekursus.

Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard. Du vil blive tilmeldt e-læringsportalen Blackboard automatisk. Log ind med WAYF.

Her finder du information om studiestartsdage i Århus. Du vil også modtage et velkomstbrev fra Studievejledningen med al information omkring studiestart midt i august.

Eksamen

Her finder du eksamensplanerne for vinter 2016/2017:

1. semester

Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer og tilføjelser.

Kurser med indstillingsbetingelser forud for eksamen
Af studieordningen fremgår det, at godkendes indstillingsbetingelsen for eksamen ikke inden den af kursusansvarliges fastsatte frist, trækkes et prøveforsøg og studerende tilmeldes til omprøve.

På Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab er der fastsat en periode til at få godkendt indstillingsbetingelserne inden omprøven. For hvert kursus går tidspunktet fra første eksamen til 10 dage inden re-eksamen.

1412767 / i40