Psykofysiske tests

Eksamen i Psykofysiske tests

Alle studerende bliver tilmeldt PC-eksamen, og er dermed sikret adgang til strøm.

De studerende bestemmer selv, om de vil skrive på papir eller på PC. Under eksamen kan den studerende til enhver tid gå over til at skrive besvarelsen i hånden i stedet for på PC.  

Opgaven afleveres som en pdf-fil på USB-stik eller i papirudgaven. Der udleveres USB-stik ved eksamen. Hvis den studerende overgår til at skrive i hånden, afleveres papirudgaven.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler undtagen netadgang.

Se uddybende vejledning til skriftlige stedprøver med brug af pc her

1421707 / i40