3. semester

Undervisning efterår 2018

Undervisningen starter i uge 36 i efteråret 2018. 

Her finder du læseplanen for 3.semester, efterår 2018.

Der kan komme ændringer løbende. Detaljerede kursus-/læseplaner for 3.semester vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.  

Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 3.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.  

Særligt om valgfag

På 3.semester skal du følge valgfagskurser svarende til 10 ECTS. 
Du kan vælge valgfag, der er udbudt af Health og rettet mod kandidatuddannelser for sundhedsfaglige professionsbachelorer, eller valgfag på eksisterende fag på andre uddannelser. Du kan læse mere i din studieordning. Vær opmærksom på, hvilken studieordning du er indskrevet på. 

Undervisnings- og eksamensform vil fremgå af Kursuskataloget og afhænger af, hvilket valgfagskursus du følger.  

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.

Eksamen vinter 2018-19

Eksamen

Her finder du en samlet oversigt over 3.semester på Kandidatuddannelserne i Sundhedsvidenskab:  

ENDELIG eksamensplan for vinter 2018-19
Bemærk, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan fra ca. 1. oktober.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.

1421703 / i40