3. semester

Undervisning

Her finder du læseplanen for 3. semester, efterår 2017.

Der kan forekomme ændringer, som vil fremgå af BlackBoard.

 

Øvrig information findes på Blackboard www.bb.au.dk, som åbnes for studerende i begyndelsen af august.

Eksamen

Her finder du den ENDELIGE eksamensplan for vinter 2017/2018:

3. semester

Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer og tilføjelser.

Kurser med indstillingsbetingelser forud for eksamen
Af studieordningen fremgår det, at godkendes indstillingsbetingelsen for eksamen ikke inden den af kursusansvarliges fastsatte frist, trækkes et prøveforsøg og studerende tilmeldes til omprøve.

På Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab er der fastsat en periode til at få godkendt indstillingsbetingelserne inden omprøven. For hvert kursus går tidspunktet fra første eksamen til 10 dage inden re-eksamen.

1421703 / i40