Kandidatspeciale

Specialekontrakt

Du kan læse mere i studieordningen om de krav og muligheder, der er til dig, når du skal skrive dit speciale. Scroll ned til "Kandidatspeciale 30 ECTS" og klik på "Prøvedetaljer".

Senest d. 15. januar / 15. august skal uddannelsesleder have modtaget den udfyldte specialekontrakt - herunder også opgaveformuleringen (kasse nr. 4 i formularen).

Udfyld formularen med din specialekontrakt her.

  • Hvis uddannelsesleder kan godkende opgaveformulering og specialekontrakten er korrekt udfyldt, får du besked om, at de er godkendt.
  • Hvis opgaveformuleringen ikke kan godkendes i den indleverede form, eller hvis specialekontrakten ikke er korrekt udfyldt, bliver du orienteret om dette, og du indgår i en dialog med uddannelsesleder om en ny eller tilrettet opgaveformulering og/eller specialekontrakt.

Hvis du mangler ideer til, hvad du skal skriv om, så kig i idébanken.

Du kan også læse ældre specialer i opgavebanken på Blackboard (log ind og klik på fanen yderst til højre).

Aflevering af speciale

Pr. 1. februar/ 1. september starter udarbejdelsen af specialeprojektet, og specialet skal afleveres den første hverdag i juni /den første hverdag efter d. 1. januar.

Specialet afleveres inden kl. 12.00, og afleveringen foregår i Digital Eksamen.

På forsiden skal følgende fremgå:

  • titel
  • vejledernavn
  • studerendes navn og studienummer.

Titlen på specialet skal være på både dansk og engelsk.

Læs mere i din studieordning omkring formalia til opgaven samt på siden "Generel vejledning til specialer".

1421712 / i40