Kandidatspeciale

Generelt om specialet

Der udarbejdes en 1-sides opgaveformulering som skal indeholde følgende afsnit:

  • Titel
  • baggrund/formål
  • metode/teori
  • tidsplan (herunder tilgængelighed af datamateriale)
  • vejledningsplan
  • specialemodel.

Opgaveformuleringen underskrives af vejleder og studerende. Hvis speciale model 2 er valgt, skal opgaveformuleringen underskrives af begge studerende.

Specialekontrakt og aflevering af speciale

Hent skabelon til specialekontakt: 

Senest d. 15. januar / 15. august skal uddannelsesleder have modtaget den udfyldte specialekontrakt sammen med opgaveformuleringen.

  • Hvis uddannesesleder kan godkende opgaveformulering og specialekontrakten er korrekt udfyldt, orienteres den studerende om godkendelsen.
  • Hvis opgaveformuleringen ikke kan godkendes i den indleverede form, eller hvis specialekontrakten ikke er korrekt udfyldt, orienteres den studerende om dette og der påbegyndes en dialog om en ny eller tilrettet opgaveformulering og/eller specialekontrakt.  

Pr. 1. februar/ 1. september starter udarbejdelsen af specialeprojektet, og specialet skal afleveres den første hverdag i juni /den første hverdag efter d. 1. januar.

Specialet afleveres inden kl. 12.00 i pdf-format og sendes pr. mail til studadm.optometri@au.dk.

På forsiden skal følgende fremgå: titel, vejledernavn, studerendes navn og studienummer. Derudover skal det tydeligt anføres, om specialet må stå på institutbiblioteket.

Titlen på specialet skal være på både dansk og engelsk. 

Dansk/engelsk resume skal indgå i specialet. Hvis specialet er skrevet på dansk, skal resumeet være på engelsk, og hvis specialet er skrevet på engelsk, skal der være et dansk resume. Resumeet skal være på maksimalt en normalside hver. I forbindelse med det engelske resume anføres opgavens titel på engelsk.

Der henvises derudover til de generelle regler for aflevering af skriftlige hjemmeopgaver på uddannelsen.

FAQ fra studerende

Ved indgåelse af specialekontrakt angives en arbejdstitel for specialet. Dvs. ved aflevering behøver titlen ikke at være enslydende med den tidligere godkendte titel. Ligeledes kan problemformuleringen ændres undervejs i forløbet, men vejleder er kun forpligtet indenfor rammerne af den oprindelige opgaveformulering.

Hvis speciale model 3 vælges, hvor der skal skrives en videnskabelig artikel, skal artiklen skrives på udgivelsessproget for det valgte tidsskrift (dansk eller engelsk ). Det uddybende appendiks behøver ikke at være på samme sprog som artiklen. Dvs. man kan godt lave artiklen på engelsk og skrive resten af appendikset på dansk. Husk at de generelle regler om både et dansk og et engelsk resume stadig er gældende.

Hvis du har en god idé til et specialeemne, men mangler at finde den rette vejleder kan forskningsprofiler på alle ansatte ved Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk Medicin ses ved at klikke de enkelte navnes link. Hvis du selv har kigget listen igennem og stadig ikke kan finde en vejleder, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder for at få hjælp.

1421712 / i40