Studieordningsreform - Politik og økonomi

Informationsmøde om studieordningsreformen på bacheloruddannelsen i Politik og økonomi

07.05.2018 | Marie Louise Bro Pold

Dato tor 17 maj
Tid 17:15 19:00
Sted Lokale U30 - Bygning 2602(U)

Studieordningen for bacheloruddannelsen i Politik og økonomi er blevet ændret med virkning fra optaget i 2018, hvor en ny model bliver indfaset.

Reformen har dog også konsekvenser for de studerende, der er optaget i 2016 og 2017. For at informere om både den nye ordning, samt konsekvenserne for allerede optagne studerende, afholder vi derfor et fyraftensmøde, hvor der dels vil være oplæg om reformen og dens konsekvenser, mulighed for at stille spørgsmål – og pizza til de sultne.

Vi håber at se så mange som muligt, og alle på uddannelsen (inkl. kandidatlinjen) er velkomne.

Med venlig hilsen

 

Studievejledningen og Rune Stubager, studieleder

Studerende
1394360 / i40