Eksamensplaner

De foreløbige eksamensplaner for sommereksaminer vil være tilgængelige medio maj.

De foreløbige eksamensplaner for vintereksaminer vil være tilgængelige medio november.

Du kan se dem via følgende link (eller brug menuen til venstre):

Find mere information her:

Du kan også finde en samlet oversigt over alle Aarhus BSS' eksaminer inkl. lokaler i eksamensplanen for Aahus BSS.

Hvis du har spørgsmål eller har akut brug for hjælp i forbindelse med eksamen, kan du kontakte Aarhus BSS Student Services.

Vigtig information før eksamen

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden eksamen starter!

den kronologiske eksamensplan kan du se hvor eksamen foregår. Foregår den skriftlige eksamen på Fuglesangs Alle, kan du finde lokalet til den enkelte eksamen på whiteboard-tavlen i forhallen i A-bygningen (bygning 2620) på eksamensdagen.

Du kan finde mere information omkring digital eksamen på Aarhus BSS i venstremenuen under ’Eksamen’.

Kontakt it-supporten på Aarhus BSS i god tid inden eksamen finder sted, hvis du har brug for hjælp på mail bss.it@au.dk eller telefon 87 15 09 33.

Tjekliste til WISEflow og FLOWlock eksaminer

WISEflow-eksaminer

  • Kan du gå på det trådløse netværk Eduroam?
  • Har du opdateret din computers styresystem?
  • Har du installeret og opdateret din browser? Det anbefales at anvende Firefox eller Chrome.
  • Kan du lave en pdf-fil fra Word og/eller Excel til aflevering i FLOWassign?
  • Har du afprøvet testflow og afleveret en testfil?

FLOWlock-eksaminer

  • Har du installeret den nyeste version af FLOWlock-browseren?
  • Har du installeret/opdateret Flash?
  • Har du adgang til det flow, du er tilmeldt eksamen til, cirka 1 uge inden eksamen finder sted?
1394204 / i40