Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Politik og Økonomi Eksamen Eksamenstil- og afmelding

Eksamenstil- og afmelding

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor man er tilmeldt undervisningen. Du kan dog framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Hvis du dumper et fag skal du selv tilmelde dig reeksamen. Bemærk, afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Det er vigtigt, at du i tilmeldingsperioden tjekker på selvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Dette kan du gøre i følgende perioder:

  • Sommereksamen i perioden 1. marts - 15. marts.
  • Vintereksamen i perioden 1. oktober – 15. oktober.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Dette håndteres via blanketten 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, dækkende perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

1394203 / i40