Studenterforeninger

Politologisk Økonomisk Forening (PØF)

PØF er Politik & Økonomis egen studenterforening. PØFs formål er gennem faglige og sociale arrangementer, at bidrage til at skabe et spændende og inspirerende studiemiljø på uddannelsen for Politik & Økonomi/Public Policy, samt at varetage de studerendes interesser på uddannelsen. Drivkraften bag PØF er, at vi kan være med til at forme en uddannelse, der er enormt attraktiv og ambitiøs på alle parametre.


Mød os på facebook: www.facebook.com/poefau

Eller send os en mail: poeforening@gmail.com

Studenterforeninger ved statskundskab og samfundsfag

Across the Universe

er en kulturforening for studerende og ansatte ved Institut For Statskundskab (IFSK). Foreningen er både formidler af og ramme for kulturen på IFSK. Udover at arrangere fælles kulturelle oplevelser, f.eks. teaterbesøg, understøtter foreningen studerende og ansattes egne initiativer.

Idrætsforeningen Statskundskab

Idrætsforeningen Statskundskab er instituttets stolte fodboldforening. Foreningen er vokset støt siden sin stiftelse i 1997. Ud over en masse fodbold er foreningen også garant for en lang række sociale arrangementer i løbet af sæsonen og er således medvirkende til at skabe et stærkt socialt netværk på tværs af både alder, køn og semester. Det er ikke uden grund, at foreningens slogan lyder ”Altid større – aldrig for meget!”.

IP-NU

Formålet med IP-NU er at fremme debatten om international politik blandt studerende og medarbejdere ved Institut for Statskundskab  samt andre interesserede. IP-NU er en non-profit organisation, der drives af frivillige studerende ved IFSK.

Foreningen JUL på IFSK

Jul på IFSK er foreningen, der står bag den årlige juledag på IFSK. Foreningen består både af en organisatorisk del, som står for at arrangere selve juledagen og julefesten, og en kreativ del, som står for at opsætte den legendariske julerevy.

Foreningen Kandestøberen

Instituttidsskriftet Kandestøberen er et blad for studerende og ansatte ved Institut for Statskundskab (IFSK), Aarhus Universitet. Bladet udkommer fire gange per semester i et oplag på omkring 800 trykte eksemplarer samt i en netudgave, som findes på instituttets hjemmeside. Studenterredaktionen består af 15-20 frivillige skribenter, hvoraf to redaktører er ansvarlige for udgivelsen.

Kandidatforeningen på Statskundskab

Kandidatforeningen på Statskundskab er en forening for kandidater fra - og kandidatstuderende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Foreningens mål er at styrke netværket mellem kandidater og kandidatstuderende.

Foreningen Kritisk Profil

har som sit formål at forøge det selvstændige og kritiske engagement blandt de studerende og at fremme samspillet mellem studerende og undervisere. Kritisk Profil arrangerer foredragsrækker og temadage og etablerer studiekredse.

Politologisk Bogformidling

er en bogformidling, der leverer stort set alle bøger til seminarer og undervisning samt tilbyder en bred vifte af sekundærlitteratur og spændende bogtilbud.

Politologisk Forening

er en upolitisk faglig og social forening for studerende og ansatte ved Institut for Statskundskab. Politologisk Forening (PF) arrangerer foredrag, caféaftener, fredagsbar, fester og studieture. Desuden ejer PF i fællesskab med Statsrådet 1/3 af den samfundsvidenskabelige kantine.

StatsRådet

er paraplyorganisationen for en række forskellige studenterpolitiske organisationer og lister på instituttet. StatsRådet repræsenterer de studerende i studienævn, institutbestyrelse og andre styrende organer på universitetet.

Studenterforeninger ved økonomi

Bladet Ø

Bladet Ø er Institut for Økonomis månedlige blad. Det udkommer i 400 eksemplarer og er tilgængelig via download online fra Bladet Øs arkiv.

Finance and Consulting Club Aarhus (FACCA)

Finance and Consulting Club Aarhus (FACCA) is a student association aiming at improving the link between students of Aarhus University with the concurrent job-market.

FinanceLab

Is a student organisation aimed at creating contact between the financial industry and the academic world.

KØN (Kvindeligt økonomisk netværk)

Kvindeligt Økonomisk Netværk er en forening for alle kvindelige studerende på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Formålet med foreningen er at skabe netværk mellem de kvindelige studerende på tværs af hold og årgange, for dermed at gøre det nemmere og lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi.

Oeconrådet

Oeconrådet er et samlende og koordinerende organ for studenterpolitikken på Institut for Økonomi. Via Oeconrådet kan du bidrage til at forbedre dit studie både fagligt og socialt. Oeconrådet repræsenterer de studerende i studienævn, institutbestyrelse og andre styrende organer på universitetet.

Det Samfundsøkonomiske Selskab (DSS)

DSS is an association at Campus Fuglesangs Allé, Aarhus University. We are concerned with raising the level of pluralism and critical thinking of economic theory in the economists of the future. Our target audience is the students of economics (.oecon and .soc), though our events are open to anyone interested. It must be emphasized that we have no political conviction or agenda.

Studenterlauget

Studenterlauget (SL) er en organisation for alle studerende ved Aarhus University, Aarhus BSS. SL er drevet af de studerende for de studerende, hvilket betyder, at organisationen helt og holdent har til formål at varetage de studerendes interesser. Gennem en lang række af initiativer stræber SL efter at skabe det bedste campus i Danmark, og er med sine mere 4.000 medlemmer landets største studenterorganisation.

Økonomisk Forening (ØF)

ØF er en upolitisk og social forening, der står bag både faglige og sociale arrangementer. Via ØF kan du deltage i virksomhedsbesøg, studieture, fredagsbarer, fester og meget mere.

 

1394324 / i40