Politik og økonomi

Kandidatuddannelsen i Økonomi har en linje, der er særligt henvendt til studerende med en bachelor i Politik og økonomi, nemlig 'Politik og økonomi' (på engelsk 'Public Policy').

På kandidatlinjen i Politik og økonomi (Public Policy), skal du have 4 obligatoriske fag udbudt af Studienævnet for Økonomi. Det er to nyoprettede Public Policy fag, samt to udvalgte eksisterende fag, som er tilpasset til studieretningen.
Fagenes titler er: 5425: Applied Public Policy (P), 4518: Economics of the Welfare State, 4615: Microeconometrics, 4427: Economics of Competition and Regulation.

Applied Public Policy er et projektfag, og projektopgaven skrives som udgangspunkt i grupper. Hvis man ønsker, at skrive speciale i en gruppe, kan man tage et selvstændigt projektfag på Statskundskab eller Økonomi. Vælger man denne løsning giver det mulighed for at lave et gruppespeciale. Et projektfag er et kursus på mindst 10 ECTS, hvor det skriftlige arbejde forsvares til en mundtlig eksamen med ekstern censur. Mange af de udbudte seminarer på IfSK opfylder dette.

Herudover skal du have mindst 10 ECTS, men højst 30 ECTS, fra fag som er udbudt af Studienævnet for Økonomi, og mindst 20 ECTS, men højst 40 ECTS, valgfrie kandidatfag udbudt af Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Fagene fra Statskundskab/Samfundsfag skal tilhøre de politologiske fagområder ”Politisk adfærd og holdningsdannelse”, ”Politiske institutioner og offentlig politik” eller ”Offentlig forvaltning”.

Ligesom andre studerende ved Aarhus BSS har du et mobilitetsvindue på 30 ECTS. Disse ECTS point kan bruges på praktik, udveksling eller andet. De point du tager i f.eks. udlandet kan enten meritoverføres til Studienævnet for Statskundskab og/eller Studienævnet for Økonomi. Man kan derfor både få point fra udveksling med statskundskabs- eller økonomifag, og hvis muligt, begge. Dette betyder, at du kan benytte dig af både Statskundskabs og Økonomis udvekslingsaftaler.

De 30 ECTS point i mobilitetsvinduet tæller med i de point man tager af valgfrie kandidatfag udbudt af Studienævnene for hhv. Statskundskab & Samfundsfag og Økonomi. Det er kun indenfor mobilitetsvinduet, at man kan skrive Internship topics og Topics. Dvs. udover de 30 ECTS mobilitetspoint er det ikke muligt at opfylde kravene for ECTS point på Økonomi med Internship topics og Topics.

1436194 / i40