Bachelorprojekt

Tilmelding

Aarhus BSS Studier tilmelder dig dit bachelorprojektet forud for dit 6. semester, såfremt du følger det ordinære studieforløb. Dog skal du selv være opmærksom på at tilmelde dig et bachelorseminar i fagtilmeldingsperioden 1.-5. november på dit 5.semester.

Skal du tilmelde dig reeksamen i umiddelbart forlængelse af den ordinære eksamenstermin, skal du tilmelde dig via selvbetjeningen i perioden 6.-8. juli.

Skal du skrive bachelorprojekt i efterårssemestret, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til Pernille Hasselflug pernille@au.dk senest den 20. september. 

Vejleder

Din bachelorvejleder er den underviser, som du har på dit bachelorseminar.
Den vejledning, du tilbydes, er integreret i dit bachelorseminar.
Vejledning i forbindelse med dit bachelorprojekt finder sted i det semester, hvor du er tilmeldt dit bachelorseminar.
Du kan finde mere information om dit bachelorseminar i kursuskataloget

Hvis du har særlige omstændigheder, som f.eks. merit, udveksling eller andet, der gør, at du ikke er tilmeldt et bachelorseminar, er det dit eget ansvar at kontakte en vejleder for at etablere et samarbejde i forbindelse med din bacheloropgave.
Denne procedure gælder udelukkende for de studerende, som ikke er tilmeldt et bachelorseminar.

Formkrav

Bachelorprojektet må have et omfang på max. 25 normalsider af 2400 anslag inkl. mellemrum, eksl. bilag og litteraturliste.
Til bachelorprojektet skal der udarbejdes et kort resumé på engelsk (maks. 1200 tegn). Det engelske resumé indgår i helhedsvurderingen af opgaven.

Der er mulighed for at skrive bachelorprojektet individuelt eller i grupper af 2 personer. Ved grupper med to deltagere må opgaven have et omfang af maks. 37,5 sider.

Du kan finde alle informationer om formalia, omfang, etc., i fagbeskrivelsen, som du finder i kursuskataloget.  

Aflevering af dit bachelorprojekt

Du kan finde information om din afleveringsfrist på eksamensplanen.

Du skal aflevere dit bachelorprojekt elektronisk via WISEflow.
Eventuelle bilag skal dog uploades under "Ekstra materiale".  
Du skal forsyne alle eksamensopgaver med studienummer og navn, fag og vejleder/underviser.

Hvis du dumper dit bachelorprojekt

Hvis du ikke opnår en bestået karakter for et afleveret bachelorprojekt, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejdet en revideret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig reeksamen i dit bachelorprojekt.

Hvis du udebliver fra dit bachelorprojekt

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojektet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.
Herefter er det dit eget ansvar, at du bliver tilmeldt eksamen i dit bachelorprojekt på ny.

Bedømmelse

Dit bachelorprojekt vil blive bedømt senest 6 uger efter aflevering.
Du kan finde flere informationer omkring bedømmelse på denne side.

311785 / i40