Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Psykologi Eksamen  Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen og sygeeksamen

Mangler du at bestå et fag og skal tilmelde dig dit 2. eller 3. eksamensforsøg?

Hvis du er syg, ikke består eller udebliver ved dit 1. eksamensforsøg (den ordinære eksamen), kan du tilmelde dig reeksamen.

Du skal tilmelde dig reeksamen på Studieselvbetjeningen (STADS).

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august 2017.

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august 2017 eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Frister hvor der er eksamen én gang om året

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

  • Vinterreeksamen (februar): 6.-8. februar
  • Sommerreeksamen (august): 6.-8. juli

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. (Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.)

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 1. juni
  • Forår/Sommerfag og –eksamen (marts-juni): 1. december

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten 'Annullering af eksamen på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Studieservice. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

311793 / i40