Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Psykologi Eksamen  Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

NB: Har du afmeldt dig eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på at nogle eksamener udbydes kun én gang om året, og det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen.

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Frister hvor der er eksamen én gang om året

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

  • Vinterreeksamen (februar): 6. - 7. februar
  • Sommerreeksamen (august): 6. - 8. juli

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. (Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.)

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 1. juni
  • Sommereksamen: 28. marts

Eksaminer med andre reeksamensmuligheder

Ovenstående regler og frister gælder for alle eksaminer på uddannelserne i Psykologi.

Nedenstående fag har særlige reeksamensmuligheder.

  • Social - og personlighedspsykologi
  • Psykologiens fundering og perspektiv, indføring i psykologiens filosofi, historie, metode og integration
  • Pædagogisk psykologi

Ved disse fag udbydes der en ekstra eksamensmulighed ved den ordinære sommereksamenstermin (maj/juni). 

Fordybelses - bachelor-, og kandidatseminarer:

Du skal være opmærksom på, at mange seminarer ikke udbydes igen.
Er det tilfældet er der mulighed for at aflægge eksamen i faget efter følgende princip: udbydes faget for sidste gang i efterårssemesteret, vil der kunne aflægges to eksamensforsøg i det pågældende semester ved hhv. ordinær- og reeksamen. Det tredje eksamensforsøg udbydes i samme tidsrum som de ordinære eksaminer i det umiddelbart efterfølgende semester (forårssemester). Samme princip gælder for fag udbudt i forårssemesteret.

Eksempel: Du følger et seminar i efterårssemestret 2018. Du dumper eksamen ved den ordinære eksamen i december/januar. Du kan vælge at deltage i reeksamen i februar eller i den ordinære eksamensperiode i maj/juni. 
Du skal være opmærksom på, at hvis seminaret ikke udbydes igen, vil eksamen i maj/juni være sidste eksamensmulighed.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten, der 'Annullering af eksamen grundet sygdom' hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indsendes via mail, studentservices.bss@au.dk, eller indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

311793 / i40