Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Psykologi Eksamen  Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen og sygeeksamen

Generelt om reeksamen

Hvis du ikke består eller udebliver ved dit 1. prøveforsøg (den ordinære prøve), kan du tilmelde dig reeksamen (2. prøveforsøg), som finder sted inden for samme eksamenstermin - dvs. inden påbegyndelsen af eksamensperioden på det næstekommende semester.

Hvis du ikke består dit prøveforsøg, skal du selv søge for at tilmelde dig reeksamen.

Tilmelding til reeksamen vinter 2016/2017

Har du været syg, er dumpet eller udeblevet til den ordinære eksamen vinteren 2016, så har du mulighed for at tilmelde dig reeksamen i periode 29. januar til 1. februar på din selvbetjening. Datoerne for reeksamen fremgår af eksamensplanen, som findes her.

Du tilmelder dig reeksamen via selvbetjeningen www.mit.au.dk

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskrevet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Hvis du mangler at bestå en eksamen fra et tidligere semester, og eksempelvis kun har 3. eksamensforsøg tilbage, skal du altid tilmelde dig den ordinære eksamen og ikke reeksamen(i februar eller august).

Ønsker du i dette tilfælde at tilmelde dig den ordinære eksamen på BA studiet, bedes du skrive til Tina Aronro, tina@au.dk, og på kandidatstudiet bedes du skrive til Marianne Petersen mp@au.dk  

Tilmelding til reeksamen forudsætter et brugt eksamensforsøg til ordinær eksamen dvs. en rettidig tilmelding, indenfor tilmeldingsperioden, som rejicerer.

 

For at kunne deltage i en opsamlingseksamen er det et krav, at den studerende har været tilmeldt undervisningen i det pågældende fag på et tidligere semester samt at der er brugt et forsøg ved en ordinær eksamen.

Ved sygdom

Studerende, der kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer sygdom på eksamensdagen, kan få tilladelse til for sen framelding af prøven uden brug af eksamensforsøg. Sygemeldingen skal udstedes af lægen på eksamensdagen. Dette håndteres via blanketten 'Annullering af af eksamensforsøg pga. sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres i Aarhus BSS Studieservice.