Fagligt oplæg v. Dr. Nancy M. Albert

Dr. Albert vil i sit oplæg sætte fokus på psykosociale faktorers betydning ift. hjertesygdom, eksemplificeret ved hjertesvigt.

22.01.2018 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Det Transatlantiske Telehealth Forskningsnetværk (TTRN) indbyder til et fagligt oplæg med Dr. Nancy M. Albert.

Nancy M. Albert, PhD, CCNS, CHFN, CCRN, NE-BC, FAHA, FCCM, FHFSA, FAAN, er chefsygeplejerske på Cleveland Clinic afdeling for sygeplejeforskning og innovation, samt klinisk sygeplejespecialist på Cleveland Clinic’s Kaufman Center for Hjertesvigt. Dr. Albert er endvidere leder af et forskningsprogram for hjertesvigt med fokus på bedre livskvalitet og reduktion af genindlæggelse og død.

Gennem sin karriere har Dr. Albert haft stor indflydelse på sundhedssektoren ved aktivt at deltage i styregrupper, arbejdsgrupper og task forces. Hun har publiceret mere end 275 peer-reviewed artikler, skrevet bogkapitler og præsenteret både nationalt og internationalt. Hun har redigeret bogen: Building and Sustaining a Hospital-Based Nursing Research Program, 2016 (Springer). Derudover har hun modtaget adskillige priser og anerkendelser, og er højt kvalificeret indenfor det sygeplejefaglige speciale. Hun er ydermere adjungeret lektor ved en sygeplejeskole i Ohio og tilknyttet Aalborg Universitet som professor.

Arrangementet er åbent for alle interesserede og finder sted:

Dato: 7. februar 2018
Tid: kl. 14.15-15.15
Sted: Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Bygning 1342/455 (Lille Juridisk), Bartholins Allé 13, 8000 Aarhus C

Kontakt: hellesp@psy.au.dk

Opslag
311949 / i40