Praksisændring vedrørende dispensation til forlængelse af speciale

Studienævnet har besluttet at ændre praksis for tildeling af dispensation til udsættelse af specialeafleveringsfristen.

28.06.2018 | Anne Anhøj

Studienævnet har besluttet at ændre praksis for tildeling af dispensation til udsættelse af specialeafleveringsfristen. Der er tale om en stramning af praksis, som er begrundet i en vurdering af, at studienævnet med den tidligere praksis overkompenserede nogle af de studerende, som blev tildelt dispensation. Stramningen af praksis er altså lavet med henblik på at opnå, hvad studienævnet vurderer er en mere rimelig kompensation. Praksisændringen gælder fra og med efterårssemestret 2018.

Praksisændringen betyder, at studerende, som skal påbegynde specialet i efteråret 2018, i forbindelse med en eventuel dispensationsansøgning ikke kan forvente at få tildelt udsættelse i samme omfang, som studerende tidligere er blevet tildelt.

Praksisændringen betyder ligeledes, at studerende, som tidligere er tildelt dispensation og fortsat er i gang med specialet, i forbindelse med en eventuel ny ansøgning ikke kan forvente en tilsvarende forlængelse af specialet.

Studienævnet vil dog altid foretage en konkret individuel vurdering af hver enkelt dispensationsansøgning.

Hvis du får behov for at søge om dispensation til forlængelse af specialet, opfordres du til at søge vejledning i forhold til ansøgningen, og hvad den dokumentation, som du skal medsende, bør indeholde. For spørgsmål eller vejleding i forbindelse med dispensationsansøgninger kan du kontakte studievejledningen studvej@psy.au.dk

Studerende
311949 / i40