Vil du have erfaring med kvalitative interviews?

Så har du nu muligheden for selv at være med til at indsamle data til specialet, hente erfaring med kvalitative interviews og ikke mindst være i god tid i forhold til specialeskrivning i efteråret 2017, evt. foråret 2018!

27.02.2017 | Helle Spindler

Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri samarbejder med ADiTS omkring et større projekt, der skal undersøge effekten af EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og NET (Narrativ Eksponerings Terapi) til behandling af flygtninge. Fra april 2017 og fremad har vi brug for 2-3 frivillige interviewere til at gennemføre interviews med patienter, terapeuter og tolke. 

Vi tilbyder ”et færdigt specialetema”, systematisk indsamling af data til specialet inden for rammen af et større projekt, det vil sige adgang til en patient og terapeutpopulation, samt erfaring med interviews og transskribering og vejledning i forhold til behandling af kvalitative data. Vi søger studerende sidst på kandidaten, det vil sige, at du ifølge din studieplan skal skrive speciale i efteråret 2017 – alternativt foråret 2018, du har interesse for psykoterapeutisk behandling af flygtninge/PTSD, og du har lyst og mod på at lave et kvalitativt empirisk speciale på baggrund af de indsamlede data. 

Ved interesse eller spørgsmål kontakt Helle Spindler, hellesp@psy.au.dk 

 

 

Opslag
311949 / i40