Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Psykologi Studievejledning Optagelse på kandidatuddannelsen Optagelsesregler for Bachelorer fra Aarhus Universitet

Optagelsesregler for Bachelorer fra Aarhus Universitet

Optagelse og adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i psykologi

Digitalt ansøgningssystem

Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet med henblik på studiestart hhv. 1. februar og 1. september kan kun ske via AU's webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges: Psykologi (ansøgere med dansk adgangsgrundlag).

Vi modtager og behandler ikke papiransøgninger.

Ansøgning, frister og generelle optagelsesforhold

Du bør orientere dig i Kandidatguidens generelle vejledning for ansøgning og optagelse.


Adgangsbegrænsning

Af kapacitetsmæssige årsager er der adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i psykologi.

Optagelseskapaciteten er på i alt 220 studerende pr. år fordelt med ca. 210 i september og ca. 10 i februar. Dette tal kan løbende justeres af  universitetet.

Vedr. ansøgning om optagelse med henblik på studiestart 1. februar

Vinterstart kan kun søges af retskravsansøgere, dvs. ansøgere med en bacheloruddannelse i psykologi fra Aarhus Universitet, som søger optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen. Der modtages ikke ansøgninger fra andre typer ansøgere.

Optagelse kan ske på følgende baggrund

1. Bachelorgrad i psykologi fra Aarhus Universitet med indskrivning på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Disse studerende skal, ligesom alle andre ansøgere, søge rettidigt. Disse studerende vil have krav på at blive optaget og er således sikret en plads på kandidatuddannelsen.

2. (a) Studerende med bachelorgrad i psykologi fra et andet dansk universitet; (b) Studerende med bachelorgrad i psykologi fra Aarhus Universitet, som ikke har søgt optag umiddelbart men har ventet et semester eller mere, og som dermed ikke længere har retskrav; (c) Studerende fra et udenlandsk universitet, som ækvivalerer med bachelorgraden i psykologi fra Aarhus Universitet.

Specielt om retskrav

Ifølge den gældende studieordning for kandidatuddannelsen i psykologi har ansøgere med en bachelorgrad i psykologi fra Aarhus Universitet krav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i psykologi, hvis de søger rettidigt, og hvis de søger optagelse i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning.

For at opretholde dit krav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i psykologi skal du altså søge om optagelse på kandidatuddannelsen rettidigt.

Krav på optagelse på kandidatuddannelsen i efterårssemestret

  • Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i perioden 1. februar til 31. august, har du krav på at blive optaget med virkning fra 1. september.
  • Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i senest 25. september (2019), har du krav på at blive optaget fra den dato, hvor bacheloruddannelsen afsluttes. Vær opmærksom på, at datoen ændres fra og med sommeroptaget 2020. Se kandidatguidens oversigt over vigtige datoer og frister.

Krav på optagelse på kandidatuddannelsen i forårssemestret

  • Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i perioden 1. oktober til 31. januar, har du krav på at blive optaget med virkning fra 1. februar.
  • Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i februar måned, har du krav på at blive optaget fra den dato, hvor bacheloruddannelsen afsluttes.
  • Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i marts måned, kan du vælge, om du vil starte på kandidatuddannelsen i forårssemestret (du kan indskrives fra den dato, hvor bacheloruddannelsen er afsluttet), eller om du vil vente til efterårssemestret.

Bachelorer fra AU uden retskrav

Ansøgere med en bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet, som har mistet deres retskrav, vil blive behandlet på linje med bachelorer fra andre danske universiteter og bachelorer fra udenlandske universiteter.

Kontakt vedrørende optagelse

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om optagelse, er du velkommen til at kontakte Optag til Kandidatuddannelser og Tilvalg på kandidat@au.dk

Studievejledning

Har du spørgsmål til kandidatuddannelsen i psykologi, som ikke specifikt vedrører optagelse, er du velkommen til at henvende dig til Studievejledningen på Psykologisk Institut.

Du kan finde yderligere oplysninger i Studieordningen for kandidatuddannelsen 2015.

311894 / i40