Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Psykologi Studievejledning Studievejledningen for psykologi

Studievejledningen for psykologi

Hvem er vi?

Vi er alle studievejledere, der læser på kandidatuddannelsen i Psykologi.

Vi hedder Lisa Bromose (t.v.), Frederik Kapil Præstgaard (m.f.) og Astrid Middelhede Sandgaard (t.h.).

Hvad kan vi hjælpe med?

Studievejledningen kan for eksempel hjælpe dig, hvis:

 • du får problemer med at gennemføre dit studium eller ønsker at tilrettelægge dit studieforløb på en anden måde
 • du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om dispensation, merit eller forhåndsgodkendelse.
 • du ønsker at skifte, stoppe eller holde orlov på dit studium
 • du har spørgsmål til optagelse
 • du oplever studietvivl
 • du oplever, at studiet er svært
 • du bliver syg i forbindelse med en eksamen
 • du har spørgsmål til barsel
 • du ikke består en eksamen
 • du har spørgsmål til din studieordning
 • du ønsker fritagelse for fag og prøver

Hvis du har spørgsmål af mere social eller personlig karakter, kan vi også hjælpe dig. Hvis vi ikke selv kan hjælpe dig videre, kan vi henvise dig til nogen, der kan.

Vi har tavshedspligt, så du kan have tillid til, at din henvendelse bliver behandlet i fortrolighed og med diskretion.


Studie- og trivselsvejleder

Hvem er jeg?

Mit navn er Louise Palmgreen og jeg er fastansat vejleder og du er velkommen til at henvende dig, hvis du har problemer af mere personlig karakter. Hvis jeg ikke kan hjælpe, kan jeg henvise til nogen, som kan.

Såfremt du har spørgsmål vedr. fag, regler eller studieplanlægning vil jeg henvise dig til ovenstående studievejledere. 

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg tilbyder individuelle studiestøttende samtaler og kortere samtaleforløb. Samtalerne kan f.eks. handle om problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg, eller problemer af mere personlig karakter.

Jeg har tavshedspligt og alle henvendelser behandles under fuld diskretion.

Kontaktinformationer: 

Du kan kontakte mig ved at skrive til: lopal@au.dk

Husk at oplyse fulde navn, studieretning, studienummer og en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.

Studie- og trivselsvejleder
Louise Palmgreen
Tlf. 93509035
lopal@au.dk


Studievejledningen ved Aarhus BSS 

Studievejledningen ved Aarhus BSS består af et hold af fastansatte vejledere og studievejledere.

De fastansatte vejledere er alle uddannede vejledere og har overblik over hovedområdets studier og reglerne på området. Derfor kan vi hjælpe dig med at finde den løsning, der er bedst for dig. Hvis du har problemer af mere personlig karakter, er du også velkommen til at henvende dig.

Hvis vi ikke kan hjælpe, kan vi henvise til nogen, som kan. Vores interesse er de studerendes ve og vel, og vi er derfor objektive i vores vejledning.

Du finder mere information om vores tilbud og kontaktoplysninger på de fastansatte vejledere her:

Studievejledningen ved Aarhus BSS

311877 / i40