Praktik

Grundlag og formål

Iflg. den gældende studieordning er praktikken normeret til 10 ECTS, svarende til 50 hele arbejdsdage med psykologfaglig vejledning/supervision. (Læs mere om supervision under Praktikkens form og indhold).

Formålet med praktikken er, at den studerende oplever et arbejdsmiljø for psykologer herunder anvendelse af teorier og de vilkår, hvorunder psykologer arbejder. Den studerende kan ikke forventes at honorere kravene til en færdiguddannet psykolog, men forventes at opføre sig ansvarligt og fornuftigt og overholde de for området gældende regler, herunder reglerne om etik og tavshedspligt.

311823 / i40