Medlemmer

Jacob Klitmøller, lektor og studieleder (formand)

Anne Scharling Rasmussen, lektor 

Jesper Aagaard, adjunkt

Ali Amidi, adjunkt  

Kasper Hald Christensen, studerende (næstformand)  

Maja Westh Risager, studerende

Georgij Engkjær-Trautwein, studerende

Louise Kudahl Isaksen, studerende   

Terese Egelund Hartmann-Petersen, studerende (suppleant)  


Studienævnsbetjening: Tine Fuglsang (tlf: 8715 2176 , mail: thfu@au.dk)

Dispensations- og meritansøgninger: Lisbeth Sonne Christensen (tlf: 8715 3272, mail: lisbethsonne@au.dk) og Ditte Marie Nielsen (tlf:87153589, mail: dittemn@au.dk  )

311859 / i40