Du er her: AU » Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Science and Technology på studerende.au.dk » Eksamen » Eksamensplaner » Eksamensplan Q4 (sommer)

Eksamensplan Q4 (sommer)

Eksamensplan inkl. reeksamener

Her på siden findes eksamensplanen for Q4 2015, hvor datoerne for reeksamen fra Q3 nu også er offentliggjort. Kandidateksamener vil løbende blive føjet til eksamensplanen.

Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at ændre i eksamensplanen - hold dig derfor venligst løbende opdateret.

Eksamenskontoret foretager ikke holdbytninger til eksamenerne. Medmindre andet er aftalt med eksaminator, så kan der byttes internt mellem holdene, blot eksaminator får besked.

  • Bemærk at mødetid ved mundtlige eksamener med forberedelse er ½ time før angivet eksamenstidspunkt. 
  • Bemærk at afleveringsfristen for hjemmeopgaver er den sidste dag i eksamensperioden, medmindre andet er aftalt med eksaminator. Det er dog muligt at aflevere inden denne dato.

OBS! Der udbydes kun den nyeste prøveform til eksamen. Hvis du skal op til 3. forsøg i en eksamen, skal du derfor være opmærksom på, at prøveformen kan have ændret sig.

Særlige forhold

  • Almen Molekylærbiologi: Reeksamen udbydes kun sammen med de ordinære eksamener, der ligger i Q2 og Q4 - der er derfor ikke reeksamen i Almen Molekylærbiologi i august
  • Almen Biokemi: Reeksamen udbydes kun sammen med de ordinære eksamener, der ligger i Q1 og Q3 - der udbydes derfor ikke reeksamen i Almen Biokemi efter Q4
  • Grundlæggende Polymerkemi: Udbydes ikke til reeksamen i Q4, men først i august 

Afviste eksamenstilmeldinger

Desværre står nogle eksamenstilmeldinger fejlagtigt som afviste. Hvis du har fået det pågældende kursus godkendt i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive godkendt.

Der arbejdes fortsat på at få de afviste tilmeldinger på plads, og hvis du har afviste eksamenstilmeldinger inden den 31. maj, er det ikke nødvendigt at rette henvendelse om dette. 

Eksamensresultater fra Q4

  • Karakterer fra Fluid Dynamik forventes i løbet af uge 31 

Reeksamen i august

Tilmelding til reeksamen i august skal ske i perioden 1-15. juli 2015.

Eksamensplanen for august forventes offentliggjort i uge 30. Planen kan desværre ikke offentliggøres tidligere, da tilmeldingsperioden skal være afsluttet inden.

Vær opmærksom på at resultatet fra eksamen i Q4 skal være registreret, før du kan tilmelde dig. Hvis resultatet ikke når at blive registreret inden den 15. juli, vil Eksamenskontoret tilmelde dig og give dig besked - du skal derefter selv afmelde dig, hvis du ikke ønsker at deltage i reeksamenen.

  • OBS! For bachelorstuderende indskrevet i 2014 gælder den tvungne tilmelding til reeksamen også reeksamener i august.

Fremdriftsreformen og reeksamener

ST Studier og Eksamenskontoret arrangerer ikke ekstraordinære reeksamener i august på grund af Fremdriftsreformen. De eneste reeksamener, der afholdes i august, er eksamenerne fra Q4 2015.

Eksamensplan

Der kan blive brug for at lave ændringer i eksamensplanen, så hold dig venligst løbende orienteret. Information om lokaler tilføjes løbende.

Din eksamensplan for Q4

Vises herunder når den er aktuel.


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.07.2015