Eksamensplan Q4 (sommer)

Vigtigt at vide om eksamensplanen

Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen.

Hvis du ønsker at bytte eksamenstid med en studiekammerat til mundtlig eksamen, skal du selv kontakte underviseren om dette. Eksamenskontoret er ikke involveret i bytning af hold eller eksamenstider.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Desværre vil nogle eksamenstilmeldinger fejlagtigt blive afvist i systemet - dette gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. Der arbejdes løbende på at få de afviste eksamenstilmeldinger godkendt, og hvis det pågældende kursus er indskrevet i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden.

Eksamensplan

Den samlede eksamensplan vises herunder, når den er aktuel.

Bemærk at der kan opstå behov for at ændre i datoerne.

Din eksamensplan for Q4

Din personlige eksamensplan kan fremsøges herunder, når den er aktuel.

Bemærk at der kan opstå behov for at ændre i datoerne.