Du er her: AU » Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Science and Technology på studerende.au.dk » Eksamen » Eksamensplaner » Eksamensplan Q4 (sommer)

Eksamensplan Q4 (sommer)

Eksamensplan inkl. reeksamener

Eksamensdatoerne offentliggøres på denne side, så snart det er muligt.

Husk at holde dig løbende opdateret - der kan opstå særlige situationer, som gør det nødvendigt at ændre i eksamensplanen.

Bemærk:

  • Holdbytninger til eksamen foretages ikke af Eksamenskontoret. Medmindre andet er aftalt med eksaminator, så kan der byttes internt på holdene, blot eksaminator får besked.
  • Mødetid ved mundtlige eksamener med forberedelse er ½ time før angivet starttidspunkt, og alle studerende har pligt til at møde ved eksamens start til mundtlige eksamener. 
  • Afleveringsfristen for hjemmeopgaver er den sidste dag i eksamensperioden, medmindre andet er aftalt med eksaminator. Det er dog muligt at aflevere inden denne dato.
  • Kun den nyeste prøveform udbydes til eksamen. Hvis du skal op til 3. forsøg i en eksamen, skal du derfor være opmærksom på, at prøveformen kan have ændret sig.

Afviste eksamenstilmeldinger

Desværre vil nogle eksamenstilmeldinger fejlagtigt blive afvist i systemet - dette gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. Der arbejdes løbende på at få de afviste eksamenstilmeldinger godkendt, og hvis det pågældende kursus er indskrevet i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden.

Tilmelding til reeksamen

Som følge af Fremdriftsreformen skal alle studerende automatisk tilmeldes til 1. og 2. prøveforsøg - derfor tilmeldes du automatisk til den førstkommende reeksamen, hvis du ikke består den ordinære eksamen.

Afmelding af eksamen

Det er ikke muligt at afmelde 1. og 2. prøveforsøg ifølge Fremdriftsreformen, og hvis du ikke deltager i eksamen, bruges der et prøveforsøg. Hvis du ønsker at afmelde dit 3. prøveforsøg, gøres dette via afmeldingsblanketten på forsiden af mit.au.dk. Fristen for afmelding af 3. prøveforsøg vil fremgå af eksamensplanen.

Eksamensplan

Eksamensplanen vises kun, når den er aktuel.

Din eksamensplan for Q4

Din personlige eksamensplan kan fremsøges herunder, når den er aktuel.


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.08.2015