Anden praktisk information

Anden praktisk information

Studienummer

Alle nye studerende på AU får et 9-cifret studienummer. Studienummeret skal bruges ved alle henendelser til administrationen, og det er en god idé at lære sig det udenad. Du kan se dit studienummer på selvbetjeningen og på dit studiekort.

Studie- og nøglekort på Aarhus Universitet

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at du er studerende.

Værd at vide:

For at få et studiekort skal du i forbindelse med din optagelse på studiet uploade et foto via Selvbetjeningen og bestille et studiekort. 

Det er vigtigt, at du har kortet med dig til eksamener på universitetet.

I forbindelse med en pinkode kan kortet fungere som nøglekort og give dig adgang til visse bygninger på universitetet uden for almindelig åbningstid.

Hvis du mister dit studiekort og skal have det erstattet, kan du bestille et nyt via  selvbetjeningen

Indskrivningsbekræftelsen

Studiekortet dokumenterer ikke i sig selv, at du er aktiv studerende på Aarhus Universitet. For at kunne dokumentere dette, skal du have en indskrivningsbekræftelse, som du når som helst kan udskrive fra Selvbetjeningen på nettet.

Det er en god idé altid at bære studiekortet sammen med en opdateret indskrivningsbekræftelse.

Find rundt

Du kan finde et kort over Aarhus Universitet her: Kort over AU.

Du kan også bruge vores AU Find app til iOS og Android.

Forsikring

Aarhus Universitets forsikring dækker ikke dine personlige ejendele. Vi anbefaler dig derfor, at du tegner en heltidsulykkesforsikring. Hvis du kommer til at volde skade på andre eller andres ting, skal du selv eller via din egen forsikring erstatte skaden.

430004 / i40