Bøger og materialer

I kursuskataloget kan du se, hvilke materialer der undervises efter på de enkelte kurser. Bøger og kompendier mv. kan købes i Stakbogladen, som også har en særlig naturfagsafdeling.

Stakbogladens hovedafdeling findes i bygning 1420, og naturfagsafdelingen i bygning 1533.

430005 / i40