IT-systemer

Selvbetjening for studerende

  • Du har fået din adgangskode, da du søgte om optagelse via Selvbetjeningen.
  • Hvert halve år skal du selv tilmelde dig kurser og eksamener via Selvbetjeningen. Det er vigtigt, at du husker at melde dig til inden for fristerne.
  • Fra Selvbetjeningen skal du udskrive en indskrivningsbekræftelse, der skal opbevares sammen med studiekortet.
  • Du kan også se en studieoversigt eller bestille eksamensudskrifter. 

E-Læringsplatform

Aarhus Universitets e-læringsplatform hedder Blackboard, og findes på bb.au.dk.

Underviserne bruger Blackboard til at give informationer om de enkelte kurser. Det kan fx være planerne for den kommende uges undervisning samt opgaver til øvelser (ofte kaldet ugesedler), litteraturlister, pensum osv.

E-mail

Som ny studerende får du automatisk tildelt en e-mailadresse, som hedder: [fornavn.mellemnavn.efternavn]@post.au.dk
eller [studienummer]@post.au.dk.

  • Alle studerende på Aarhus Universitet har denne e-mail adresse.
  • VIGTIGT: Den vil blive brugt, når universitetet skal i kontakt med dig. Det kan være i forbindelse med eksamen, aflysning af undervisning, oplysning om træffetider, frister osv., så sørg for at checke postkassen jævnligt!
  • Du må også bruge adressen til private formål. Universitetet kontrollerer ikke indholdet af din e-mail.
  • Du logger på via Selvbetjeningen, når du skal læse din e-mail. Du kan også viderestille universitetets e-mail til din personlige e-mailadresse.

Trådløst net – Aarhus Universitet

Studerende ved Aarhus Universitet kan frit benytte netværket eduroam. Du kan læse mere om at tilgå eduroam her: wifi.au.dk.

430007 / i40