Undervisning og eksamen

Indholdet i alle kurser på Science and Technology er beskrevet i kursuskataloget. Her finder du bl.a. information om kursernes indhold, undervisnings- og eksamensform og underviserne.

Når kursernes skema er offentliggjort, kan du se dit personlige skema her: Se dit skema.

Du har også mulighed for at se skemaet for alle kurser og hold: Læseplan.

Når eksamensplanerne er lagt kan de ses på denne side: Eksamensplan.

Generelt tilmelder studerende sig kurser to gange om året, i maj og november. Når man er tilmeldt et kursus, bliver man automatisk tilmeldt den første ordinære eksamen. Læs mere om tilmelding til kurser og eksamen her: Undervisningskalenderen.

430008 / i40