Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Godkendelse af kandidatprogram

Godkendelse af kandidatprogram

Du skal aflevere din kandidatkontrakt senest:

  • Hvis du tilmeldes kurser i henhold til den normerede studieplan med studiestart for kandidatstudiet ved starten af efterårssemesteret samme kalenderår, skal kontraken afleveres senest 20. april - eller hurtigst muligt herefter.
  • Hvis du optages med studiestart ved starten af forårssemesteret skal kontrakten afleveres senest 1. november i foregående kalenderår.

Du skal udfylde din kontrakt via den nye, online kontraktgenerator.

En kandidatkontrakt sammensættes under vejledning sammen med den uddannelsesansvarlige for din uddannelse. Her sammensættes et program af evt. obligatoriske kurser og valgfrie kurser, således at din kandidatuddannelse får den retning og toning, som du ønsker, og som giver faglig mening.

Det studieprogram, du får godkendt på kandidatkontrakten, bruger vi bl.a. til at sikre, at du kan eksamenstilmeldes. Vi har derimod ikke mulighed for at overføre kurserne fra kontrakten således at du også kan se programmet på din uddannelsesoversigt i selvbetjeningen.

Kandidatkontrakten kan ændres løbende efter aftale med din uddannelsesansvarlige.

365958 / i40