Merit

Som studerende kan man have brug for eller lyst til at opfylde studieordningens bestemmelse på en særlig måde – det kan være, du på et tidspunkt ønsker at gennemføre en del af din uddannelse ved et udenlandsk universitet eller at lade et kursus eller en gruppe af kurser fra en anden institution eller et andet fakultet erstatte obligatoriske eller valgfri kurser i din uddannelse på Science and Technology. I sådanne tilfælde har du brug for at lave en meritansøgning.

Du skal søge dit studienævn om at få godkendt, at et studieelement / kursus fra en anden videregående uddannelse (i ind- eller udland) kommer til at indgå i (meriteres til) din uddannelse.

  • Ansøgning om forhåndsmerit for gæstefag i forårssemesteret skal være indsendt til studienævnet
    se
    nest d. 7. november.
  • Ansøgning om forhåndsmerit for gæstefag i efterårssemesteret skal være indsendt til studienævnet
    senest d. 7 maj.

Meritproceduren består af følgende trin:

    365463 / i40