Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Idræt Studievejledning Formalia Forhåndsgodkendelser og merit

Forhåndsgodkendelser og merit

Under dit studie har du mulighed for at:

 • tage et kursus på en anden uddannelse ved Aarhus Universitet eller på et andet universitet (både dansk og internationalt)
 • komme på et klinik-, forsknings- eller praktikophold.

Inden du drager afsted, skal kurset/opholdet dog forhåndsgodkendes til merit af dit studienævn. Efter afsluttet kursus/ophold, skal du ansøge om endelig merit - læs mere nederst.

På denne side kan du også læse mere om, hvordan du ansøger, og hvilke dokumenter du skal sende med. Bemærk at et lønnet ophold (f.eks. et vikariat) ikke kan give merit.

Husk altid at læse nærmere om rammerne for din uddannelse i din studieordning

I menuen til højre har du mulighed for at klikke dig videre til mere information om dit studienævn.

Ansøgning

Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse via mit.au.dk SENEST:

 • 15. marts (til efterårsfag)
 • 15. september (til forårsfag)

Hvis du søger inden fristerne, kan vi nå at behandle din ansøgning inden undervisningstilmeldingen 1. maj/1. november. Hvis du søger efter fristen, så læs nedenstående boks.

Du har mulighed for at ønske forhåndsgodkendelse af flere kurser. Du skal prioritere dine ønsker i én ansøgning, og de behandles i prioriteret rækkefølge. Kan 1. prioritet ikke imødekommes, behandles din 2. prioritet, derefter 3. prioritet osv. Du kan kun få én forhåndsgodkendelse til ét kursus på din stamuddannelse.

En forhåndsgodkendelse er bindende og betragtes på lige fod som en undervisningstilmelding

Ansøgninger modtaget inden fristenAnsøgninger modtaget efter fristen

Modtages din ansøgning inden fristen, er du garanteret en afgørelse på din ansøgning før henholdsvis 1. november/1. maj, hvor du skal tilmelde dig til undervisningen til det kommende semester. Hvis din ansøgning imødekommes af Studienævnet, fungerer forhåndsgodkendelsen som en bindende undervisningstilmelding.

Du skal kun tilmelde dig det antal ECTS, som du samlet ønsker at følge på semesteret - dette inkluderer både dem du søger om forhåndsgodkendelse til, og dem du tilmelder dig via din selvbetjening i tilmeldingsperioden, da de begge er bindende.

Hvis du ikke bliver tilbudt plads på gæstefaget, du har ansøgt om forhåndsgodkendelse til, skal du hurtigst muligt søge dit studienævn om dispensation til at få annulleret din forhåndsgodkendelse og i stedet blive eftertilmeldt kurser på din stamuddannelse. Du søger dispensationen via mit.au.dk.

Modtages din ansøgning efter fristen kan det ikke garanteres, at du modtager en afgørelse inden perioden for tilmelding til undervisning. Du kan i dette tilfælde vælge én af følgende muligheder:

 1. At tilmelde dig undervisningen til det antal ECTS, valgfag eller det/de obligatoriske elementer (kurser), på din stamuddannelse på Aarhus Universitet, som du har søgt forhåndsgodkendelse til. Dermed vil denne undervisningstilmelding være bindende, og din ansøgning om forhåndsgodkendelse blive henlagt.
 2. At undlade at tilmelde dig undervisningen til det kursus på din stamuddannelse på Aarhus Universitet, som du har søgt forhåndsgodkendelse for og dermed vente på afgørelsen på din ansøgning. Hvis den ikke imødekommes, kan du rette henvendelse til HE Studier vedr. eftertilmelding til kurset på din stamuddannelse på Aarhus Universitet.

Såfremt det forhåndsgodkendte kursus ikke bliver oprettet, eller hvis du ikke har fået plads, skal du ansøge om dispensation til at blive løsnet fra den bindende forhåndsgodkendelse.

HUSK at søge merit for den forhåndsgodkendte aktivitet, når den er gennemført. Du søger merit via mit.au.dk – se nedenfor.

Dokumentation

Du kan her se en oversigt over, hvilken dokumentation du skal sende med afhængigt af, hvad du søger forhåndsgodkendelse til:

KurserKlinik-, forsknings- eller praktikophold
 
 • Kursusbeskrivelse

 • Dokumentation for kursets ECTS (hvis anden måleenhed anvendt ifm. med udlandsophold, medsendes omregningstabel)

 • Dokumentation for kursets niveau (bachelor eller kandidatniveau)


 • Beskrivelse af opholdet inkl. varighed. Beskrivelsen skal være underskrevet af klinik-/praktiksted samt stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Studieplan

Hvis du i forbindelse med din ansøgning om forhåndsgodkendelse ønsker at ændre i kursusrækkefølgen, skal du angive din ønskede studieplan. Imødekommer studienævnet din ansøgning, er du garanteret plads på de kursuselementer, som du ønsker placeret på et andet semester, end der hvor de ifølge studieordningen er placeret. Du skal herefter selv tilmelde dig kurset i tilmeldingsperioden forud for semesteret.

HE Studier tager i behandlingen af ansøgninger om forhåndsgodkendelser ikke stilling til, hvorvidt du med din ønskede studieplan kan opretholde et eventuelt aktivitetskrav samt overholde din maksimale studietid. Du er selv ansvarlig for at sikre dig dette.

Merit med forhåndsgodkendelse

Så snart du har bestået dine forhåndsgodkendte kurser/ophold, skal du hurtigst muligt derefter søge om endelig meritoverførsel. Idet du allerede har en forhåndsgodkendelse af faget/fagene/opholdet, er sagsbehandlingstiden hurtig.

Du søger via mit.au.dk.

Ansøgningsfrister:

 • 1. marts, hvis du har været ude i efteråret
 • 1. september, hvis du har været ude i foråret.


Du skal sende følgende dokumentation med, når du søger merit med forhåndsgodkendelse:

KurserKlinik-, forsknings- eller praktikophold
 • Dokumentation for, at du har bestået kurset
 • Dokumentation for anvendt karakterskala (kun ved ophold i udlandet)
 • Dokumentation for at opholdet er gennemført som aftalt jf. forhåndsgodkendelsen.
  Dokumentationen skal stå på praktikstedets/afdelingens brevpapir eller indeholde deres stempel. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Merit uden forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at søge endelig merit for kurser/ophold, du har gennemført uden en forhåndsgodkendelse. Hvis du søger inden fristen, og meritten godkendes, afmelder vi dig eventuelle tilmeldinger til det pågældende fag.

Det vil bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt ansøgninger om meritten kan imødekommes. Du skal søge via mit.au.dk

Ansøgningsfrister:

 • 1. september (merit registreres til efterårssemesteret)
 • 1. februar (merit registreres til forårssemesteret)

Du skal sende følgende dokumentation med, når du søger merit uden forhåndsgodkendelse:

KurserKlinik-, forsknings- eller praktikophold
 
 • Kursusbeskrivelse

 • Dokumentation for kursets ECTS (hvis anden måleenhed anvendt ifm. med udlandsophold medsendes omregningstabel)

 • Dokumentation for kursets niveau (bachelor eller kandidatniveau)

 • Dokumentation for, at du har bestået kurset

   


 • Beskrivelse af opholdet inkl. varighed. Beskrivelsen skal være underskrevet af klinik-/praktiksted samt stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

 • Dokumentation for at du har bestået opholdet, og det skal være på praktikstedets/afdelingens brevpapir,  indeholde deres stempel samt være underskrevet af den ansvarlige. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Kontakt og inspiration

Hvis du overvejer et udlandsophold, så læs mere på health.studyabroad.au.dk, hvor du kan finde din uddannelses samarbejdsaftaler med internationale universiteter.

Du kan også blive inspireret via denne inspirationsliste.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt din studievejleder:

1424183 / i40