Generelt om eksamen

PERIODE FOR EKSAMENSTJEK OG EKSAMENSTILMELDING:

 • 15. februar - 28. februar
 • 15. september - 30. september

Du er automatisk tilmeldt 1. prøveforsøg, hvis du er tilmeldt faget.

Det er dog DIT ANSVAR, at du er tilmeldt de rigtige eksamener.
Husk derfor at kontrollere om din tilmelding er korrekt, inden eksamenstjekperioden udløber.

Hvad skal jeg tjekke?

Når du kigger på din eksamenstilmelding, skal du som minimum tjekke følgende:

 • Er du tilmeldt alle de fag, du vil gå til eksamen i?
 • Er det den rigtige prøveform?

Har du problemer med din eksamenstilmelding, skal du kontakte (husk studienummer i mailen):

Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg

Du skal selv tilmelde dig til eventuelle 2. og 3. prøveforsøg. Du kan i tabellen se, hvad du skal gøre, hvis du vil bruge 2. eller 3. prøveforsøg i samme eksamenstermin, eller hvis du er ved at planlægge, hvor du skal lægge dit 2. eller 3. prøveforsøg i en anden eksamenstermin.

2. og 3. forsøgTilmeldingAfmelding

I samme termin  

Du skal tilmelde dig reeksamen senest to hele dage efter fristen for offentliggørelse af karakteren i den ordinære eksamen.  


Senest syv dage inden første eksamensdag i faget.

OBS: det er ikke altid muligt at lægge reeksamen, således at der bliver mulighed for at afmelde sig igen.

Se mere i boksen nedenfor.

I anden termin

Samme frister som nu:  

15.-30. september / 15.-28. februar.

Her skal du tilmelde dig den ordinære prøve (jf. begrænset adgang til reeksamen - se nærmere nedenfor).

Adgang til reeksamen:
For at kunne deltage i prøven i forbindelse med reeksamen er det en betingelse, at du har deltaget/brugt et forsøg ved den ordinære prøve i samme eksamenstermin.

Særligt på bacheloruddannelsen i medicin:
Eneste undtagelse herfra er bacheloruddannelsen i medicin, hvor du selv kan vælge, om du vil placere dit 3. prøveforsøg ved den ordinære eksamenstermin eller i forbindelse med reeksamen.

Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg på speciale

Hvis du ikke overholder afleveringsfristen for 1. prøveforsøg, vil du automatisk blive tilmeldt 2. prøveforsøg. Uddannelsen godkender i den forbindelse en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig en ny afleveringsfrist tre måneder efter den oprindelige frist. Overholder du ikke denne frist, bliver du, i modsætning til alle øvrige prøver, automatisk tilmeldt 3. prøveforsøg på kandidatspecialet.
Her gælder samme vilkår som ved 2. prøveforsøg.

Læs mere om Vejledning til specialer her.

Eksamensafmelding 2. og 3. forsøg

Du kan afmelde dit 2. og 3. eksamensforsøg indtil 7 dage før eksamensdatoen. Herefter er det ikke længere muligt at afmelde sig eksamen.

For at afmelde dig eksamen skal du enten skrive til HE Studier på health.studadm@au.dk eller udfylde blanketten, som du finder et link til på forsiden af Studieselvbetjeningen (STADS) under ”Eksamensafmelding”. Dette skal ske senest 7 dage før eksamensdatoen.

Hvis dit 3. forsøg er tvunget grundet progressionsregler, så kan det ikke afmeldes.

Digital Eksamen

Som studerende på Health skal de fleste af dine skriftelige eksamener afleveres i systemet Digital Eksamen. Vi har her samlet de vigtigste råd i den forbindelse, og du kan også læse mere på AU's fælles vejledningsside her.

Aflevering

 • Aflever i PDF til tiden! Overskrider du tiden, bedømmes din besvarelse ikke.
 • Afleverer du for sent, kan du dog søge dispensation senest 2 dage efter eksamen. Er din ansøgning ikke modtaget rettidigt, har du brugt et eksamensforsøg.

Exam Monitor

 • Ved alle stedprøver, som er skriftlige eksamener med tilsyn, skal du være på ”Exam Monitor” under hele eksamen. Er du ikke det, bedømmes din besvarelse ikke.
 • Har du ikke været på ”Exam Monitor” under hele eksamen, kan du dog søge dispensation senest 2 dage efter eksamen. Er din ansøgning ikke modtaget rettidigt, har du brugt et eksamensforsøg. 

Husk!

 • at medbringe dit NemID til eksamen, da du kan få brug for det til login, hvis WAYF går ned.
 • at placere dit studiekort på bordet, så eksamenstilsynet kan identificere dig.
 • at kontakte eksamenstilsynet, hvis du har problemer og bed om, at det bliver noteret.
 • at du kan overgå til at skrive i hånden, hvis det ikke er muligt af fortsætte digitalt.

Hvis du har været til Digital Eksamen og har feedback til oplevelsen, så vil vi meget gerne høre både ris og ros fra dig - skriv til os på følgende e-mail: de.risros.health.udd@au.dk.

IT-support til Digital Eksamen

Du kan her se en oversigt over, hvad Health IT-support hjælper med til Digital Eksamen med Exam Monitor (skriftlige eksamener med tilsyn), samt hvad der forventes, at du selv har styr på.

Hvad hjælper IT-support med:

Før eksamenen starterFør eksamenen slutter
 • Hjælp til at forbinde til Eduroam
 • Hjælp til at logge på WAYF 
 • Hjælp til at installere og køre Exam Monitor 
 • Hjælp til at starte DE og finde din opgave
 • Hjælp til at gemme som PDF
  (Det skulle du dog gerne have afprøvet før eksamen) 
 • Hjælp til at finde hvor du har gemt dit dokument.
  (Det skulle du dog gerne have afprøvet før eksamen) 
 • Hjælp til at aflevere

Hvad forventes der, at du ved/har afprøvet inden eksamen:

 • Kender dit AU-ID
 • Kender dit kodeord 
 • Har været på og kan forbinde til Eduroam 
 • Har installeret Java 
 • Har prøvet Exam Monitor 
 • Har prøvet at arbejde i tekstbehandlingsprogram med tabeller, sidehoved og sidefod, sidetal, skriftstørrelse, kopiering af tekst/tabeller osv. (Dit teksbehandlingsprogram skal kunne åbne .docx filen, som opgaven er i) 
 • Ved hvor du gemmer dine filer 
 • Har prøvet at gemme en Word fil som PDF

Ovennævnte er baseret på de erfaringer, som IT-support har gjort sig.

Hvis du har problemer inden eksamen, er du meget velkommen til at kigge forbi Health IT-support i Bartholin eller på Tandlægeskolen eller ringe på 87150922.

Hjælpemidler ved Digital Eksamen på Health

Gældende fra 1. november 2016

Der er kommet nye eksamensregler på Aarhus Universitet, og du kan læse dem her:

Fremover vil du under det enkelte kursus i kursuskataloget (kursuskatalog.au.dk) finde en detaljeret oversigt over, hvilke hjælpemidler du må have med til eksamen. Du har selv ansvar for, at de medbragte hjælpemidler er velfungerende. Hvis dit fag tillader specifikke programmer/hjælpemidler, vil det også fremgå i kursuskataloget. 

Der findes fremover kun to kategorier vedrørende hjælpemidler:  

AlleAlt, også tablets, adgang til internet osv.
Se ovennævnte regler for detaljer.
AnvisteHer specificeres det, hvad du må eller ikke må have med.
Se i kursuskataloget under dit kursus for detaljer.

Der er ikke længere noget, der hedder ingen hjælpemidler, da udleveret kladdepapir og blyant eller computer nu betragtes som hjælpemiddel.

Hjælpemidler til digitalisering af tegninger

Som studerende har du ret til at medbringe Microsoft Office-pakken, som du kan hentes gratis (se hvordan du henter Office-pakken gratis her). Alle programmer heri er godkendt til eksamen, og desuden kan du også her omdanne dit dokument til PDF.

Har du brug for at digitalisere en tegning, skal du vælge mellem følgende løsninger:

 • Bruge et håndholdt webkamera, et digitalkamera tilsluttet via usb-kabel og med tømt hukommelse eller en håndholdt scanner. Det er vigtigt, at papiret er placeret på bordet. Du kan herefter kopiere billedet ind i besvarelsesdokumentet vha. computerens billedværktøjer.
 • Tegne direkte på din computer ved at bruge mus, tegnepen eller tegneplade.

Regneprogrammer/lommeregnere

Som hovedregel må du bruge lommeregneren i dit operativsystem (Windows/OS). Orienter dig inden eksamen i kursuskataloget, da kursusansvarlig kan have anvist en anden lommeregner, du må anvende.

Eksamenskrav og hjælpemidler

Du finder informationer om krav og hjælpemidler til din eksamen her:

I venstremenuen på din studieportal under "Undervisning og eksamen" kan du se, hvornår der er ordinær eksamen og reeksamen.

Eksamensresultater

Så snart resultatet er registreret, kan du se dit eksamensresultat på

Studiekort (legitimation til eksamen)

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener.

Har du ikke fået dit studiekort, skal du medbringe følgende tre ting til eksamen:

 1. Billedlegitimation (pas eller kørekort)
 2. Indskrivningsbekræftelse
 3. Eksamensnummer

Indskrivningsbekræftelsen og eksamensnummeret finder du på Studieselvbetjeningen (STADS).

 1. Indskrivningsbekræftelsen finder du under fanebladet ”Udskrifter”
 2. Vælg udskrifter: Indskrivningsbekræftelse
 3. Eksamensnummeret finder du under fanen ”Eksamen” under Tilmeldinger.
 4. Klik på det fag du skal til eksamen i, hvorefter eksamensnummeret vil fremgå.

Eksamenssnyd

Snyd til eksamen kan have alvorlige konsekvenser.

Eksamensklage

Er du utilfreds med bedømmelsen af din eksamen, eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lign.) eller forløbet af din eksamen, er det muligt at klage.