Speciale

Tilmelding til og aflevering af specialer

Du bliver automatisk tilmeldt til specialet når du påbegynder kandidatuddannelsen . Du skal altså ikke selv tilmelde dig på STADS.

Du er dog selv ansvarlig for at udfylde en specialekontraktformular senest 15. august/15. januar.

Afleveringsfrister for specialet er:

  • Specialet påbegyndes 1. september: Aflevering 1. januar (første hverdag i januar) for specialer på 30 ECTS og 1. juni for specialer på 60 ECTS.
  • Specialet påbegyndes 1. februar: Aflevering 1. juni for specialer på 30 ECTS og 1. november for specialer på 60 ECTS.

I menuen kan du læse kort om vilkårene for specialer, vejledning, specialekontrakt mm. Nedenfor kan du læse uddybende om specialet trin for trin.

Specialet trin for trin – en vejledning

I linket ”Specialet trin for trin” kan du læse om specialeskrivning.

Du kan bl.a. læse om, hvornår du kan påbegynde specialet, om forberedelse, vejledning og skriveprocessen og specialepladser, samt hvilke formalia du skal være opmærksom på bl.a. vedrørende aflevering og bedømmelse. Der er en række relevante links bl.a. til sider med gode råd omkring specialeskrivning, til din studieordning, samt specialekontrakten og liste over specialevejledere.   

Netværkskataloget indeholder en liste over potentielle samarbejdspartnere i kommuner, regioner, foreninger, forbund og organisationer. Det henvender sig til såvel forskere og studerende på Sektion for Idræt. Kataloget holdes ajour med konkrete projekter rettet mod specialestuderende og studerende, der indgår i praktikforløb på kandidatuddannelsen. Kataloget er pt. under renovering. Spørgsmål til kataloget rettes til studieleder Kristian Raun Thomsen.

Vejledning

Det er muligt at modtage vejledning i den specialeperiode, du er tilmeldt i.


For 30 ECTS specialer:

  • fra 1. september til 1. januar og fra 1. februar til 1. juni.


For 60 ECTS specialer

  • fra 1. september til 1. juni og fra 1. februar til 1. november.

Du skal tilknyttes en vejleder senest hhv. 1. juni og 15. december.

Du får mulighed for at høre mere om vejledere og vejledning på specialeseminaret som afholdes to gange årligt. 

Download liste over vejledere

Gode råd ved opgaveskrivning

Vejledning for skriftlige opgaver på Idræt 

Nedenfor finder du vejledningen, der gælder til alle skriftlige opgaver på idræt. Her kan du læse om b.la. omfang og anslag, citater og litteraturhenvisning.   

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsuddannelsen 

Vejledning om vejledning

Her kan du læse en række guidelines til, hvordan du som studerende på det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor får mest ud af dine vejledninger med forventninger, der er afstemt med vejleder.

Bøger om opgaveskrivning

I AU Studypedia kan du læse mere generelt om opgaveskrivning på universitetet.

Download hæftet Opgaveskrivning - En vejledning i udarbejdelse af akademiske opgaver af Carsten Høy og Jan Kahr Sørensen

Se Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens Opgaveskrivning på de videregående uddannelser - en læreRbog eller køb den her.

Når du samarbejder med en virksomhed, kan du ofte blive mødt med et krav om fortrolighed. Læs mere om AU's retningslinier for fortrolighed ved erhvervssamarbejde her.

370858 / i40