Speciale

Tilmelding til og aflevering af specialer

Du bliver automatisk tilmeldt til specialet når du påbegynder kandidatuddannelsen . Du skal altså ikke selv tilmelde dig på STADS.

Du er dog selv ansvarlig for at udfylde en specialekontraktformular senest 15. august/15. januar.

Afleveringsfrister for specialet er:

  • 1. september (Aflevering 1. januar (første hverdag i januar) for specialer på 30 ECTS, og 1. juni for specialer på 60 ECTS )
  • 1. februar (Aflevering 1. juni for specialer på 30 ECTS og 1. november for specialer på 60 ECTS)

I menuen kan du læse kort om vilkårene for specialer, vejledning, specialekontrakt mm. Nedenfor kan du læse uddybende om specialet trin for trin.

Specialet trin for trin – en vejledning

I linket ”Specialet trin for trin” kan du læse om specialeskrivning.

Du kan bl.a. læse om, hvornår du kan påbegynde specialet, om forberedelse, vejledning og skriveprocessen og specialepladser, samt hvilke formalia du skal være opmærksom på bl.a. vedrørende aflevering og bedømmelse. Der er en række relevante links bl.a. til sider med gode råd omkring specialeskrivning, til din studieordning, samt specialekontrakten og liste over specialevejledere.   

Netværkskataloget indeholder en liste over potentielle samarbejdspartnere i kommuner, regioner, foreninger, forbund og organisationer. Det henvender sig til såvel forskere og studerende på Sektion for Idræt. Kataloget holdes ajour med konkrete projekter rettet mod specialestuderende og studerende , der indgår i praktikforløb på kandidatuddannelsen. Kataloget er pt. under renovering. Spørgsmål til kataloget rettes til studieleder Kristian Raun Thomsen.

Katalog med resumé af afleverede specialer

Sara Hjalager
Forsvarets nye Basiskrav - Hvad skal der til for at bestå?
Januar 2018
Se resume

Anders Bak Primdal
Cirkus eller Soccer? - En fænomenologisk analyse af bevægelsesaktiviteten Freestyle Fodbold
Januar 2018
Se resume

Mikkel Beck Jørgensen
En narrativ analyse af hjemløse, unge mænds opfattelse af ombold
Januar 2018
Se resume

Mette Lind
Foreningsidrættens bidrag til social kapital
September 2017
Se resume

Sture Brock-Mølgaard
Sport og fitness - en analyse af sportens og fitnessdyrkelsens værdier
Juni 2017
Se resume

Stine Sloth Jensen
Pigefodbold: Frafald og fastholdelse
Juni 2017
Se resume

Simon Vinsten
Træningstilbud på Lokalcenter Hedevej - Arbejdsrelateret træning for plejepersonalet
Juni 2017
Se resume

Morten Johan Skov Aldahl
Sundhedsfremmende spildesigns - Et litteraturstudie om anvendelsen af spildesigns, der kan motivere
Juni 2017
Se resume

Morten Helbo Sørensen
Fællestræning i badminton - Voksne motionisters opfattelser af at gå til badminton på en fællestræning  
Juni 2017
Se resume

Mikkel Lund
Idrætsfagets bidrag til almendannelsen i danske gymnasier
Juni 2017
Se resume

Mathias Ladefoged
Good sailors were not made on calm seas - en etnografi af Aarhus Crossfit
Juni 2017
Se resume

Malene Neesgaard Mogensen
Transitionen fra ungdom til senior i dansk kvindehåndbold
Juni 2017
Se resume

Hans Paarup og Morten Lanng
Kvalificering af 'ungdom-til-senior-transitionen' i dansk elite fodbold   
Juni 2017
Se resume

Mette Kærgaard Slipsager
Effekten af virkelig rehabilitering på fysisk funktionsnedsættelse hos MS patienter og indvirkningen
Juni 2017
Se resume

Elin Mogensen
Er der potentiale i vidensdeling på tværs af landegrænser?
Aril 2017
Se resume

Thomas Ransborg
Januar 2017
Se resume

Steffen K. K. Koch & Mikkel Riber
Styrketræning for volleyballspillere baseret på en fysiologisk og biomekanisk analyse af de fysiske krav i volleyball – et eksperimentelt studie
Januar 2017
Se resume

Mathias H. Østergaard
Rammer motions- og bevægelseskravet hovedet på sømmet?
Januar 2017
Se resume

Malene F. Vesterby
Fysisk aktivitet og social inklusion i folkeskolen Fysisk aktivitet og social inklusion i folkeskolen
Januar 2017
Se resume    

Lene Louise Sandager
Multipel sklerose
Januar 2017
Se resume

Klaus N. Jessen
Et studie af RUNAAR - en Facebook-baseret løbegruppe i Aarhus
Januar 2017
Se resume  

Kasper Stoutrup Petersen
Idrætsfagets bidrag til udvikling af almendannelsen i gymnasieskolen
Januar 2017
Se resume

Karina Ø. Therkelsen
Idrætsfagets bidrag til udvikling af almendannelsen i gymnasieskolen
Januar 2017
Se resume

Jens B. Djernes
Udvikling af Mental Toughness – et interventionsstudie
Januar 2017
Se resume

Jacob Nørgaard
Uddannelsens iboende forbedringspotentiale: Et oplevet fænomen eller en rationaliseret myte?
Januar 2017
Se resume

Helle Abildtrup
Biomekanisk analyse af drop landings hos patienter med hoftedysplasi
Januar 2017 
Se resume

Sofie Sandgren Birk
Træningsafhængighed; En kritisk analyse og diskussion 
December 2016
Se resumé

Nikolaj Schulte Matzen
Exercise associated collapse among recreational half marathoners
September 2016
Se resumé

Søren Holm Nielsen
Fællesskab og netværk i danske idrætsforeninger
September 2016
Se resumé 

Mie Skrædderdal
Relationer igennem idrætsaktiviteter
September 2016
Se resumé

Steffen Rask Hansen
Når sejren ikke er nok - en analyse af "bødekassesagen" og reglerne for uetisk adfærd
August 2016
Se resumé

 Max Boderskov
Undersøgelse af motivationsgrundlaget hos danske mellem-/langdistance eliteløbere
September 2014
Se resumé 

Steffen Kamp
Ultraløberes motivation: En analyse af bevæggrundene for at dyrke ultraløb 
September 2014
Se resumé 

Nina Gudmann Christiani 
”Hallo, hvad sker der!? Har de aldrig set piger løbe?”
August 2014
Se resumé 
Jens Thomsen og Martin Moesgaard
En kinematisk undersøgelse af knæ- og hoftevinklers bevægelse i afsæt til enkelt- og dobbeltroterende spring fra minitrampolin
August 2014
Se resumé 

Morten Søndergaard
Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber
Juli 2014
Se resumé 

Lina Rask
Talentudvikling i håndbold - Et casestudie af talentudviklingsmiljøet omkring SK Aarhus U18
Juli 2014
Se resumé 

Anders Uhrbrand
Parkinson's Disease and Exercise Therapy: Resistance-, Endurance- and Other Training - a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials
Juli 2014
Se resumé

Kirstine Kofoed Nannerup
Bevæg dig mere eller sid mindre
Juli 2014
Se resumé

Pernille Bærentsen Justesen
Motivation in Physical Education - a study on how to motivate HPEC students in the obligatory PE classes
Juni 2014
Se resumé

Rasmus Vibe
Evalueringsdesign til vilde problemer - Hvad betyder det?
Juni 2014
Se resumé

Heidi Kjærgaard Kristiansen
Manøvrerum - en analyse af offentlig-civile partnerskaber i et governmentality-perspektiv 
Juni 2014
Se resumé

Lisbeth Ladegaard Jørgensen
”Idrættens kultur” - en kvalitativ undersøgelse af lærerstuderendes opfattelser og læreruddannelsens videreformidling af et fagmål for idræt i folkeskolen
Maj 2014
Se resumé

Jesper Sejr Helleberg
Eliteidræt som kommunalpolitisk redskab - En undersøgelse af Thisted Kommunes involvering i eliteidræt
Maj 2014
Se resumé

Gitte Daugbjerg Andersen
Sport2Go – Vejen mod de unge
Maj 2014
Se resumé  

Kenny Bjerg
Okklusionsbaseret lav-intensiv styrketræning versus lav-intensiv traditionel styrketræning: effekter på muskeladaptationer
April 2014
Se resumé 

Lasse Hede & Morten S. Bro
En kritisk analyse af den videnskabelige litteratur om fænomenet træningsafhængighed 
April 2014
Se resume

Nanna Teglskov Jacobsen
Fra passiv patient til aktiv deltager - Et kvalitativt studie af træningstilbuddet "Krop og kræft"
April 2014
Se resumé

Martin Wang Hjørngaard
Når samarbejdet kræver et håndslag 
Marts 2014
Se resumé

Anne Brolin Gade
Multiple Sclerosis - Effects of long-term heavy resistance training on blood-borne immunological factors 
Marts 2014
Se resumé 

Stine Aagaard Vangkilde
Sammenhængen mellem kastehastighed og overbelastningsskulderskader hos ungdomshåndboldspillere
Januar 2014
Se resumé 

Kristian Sletten
Ergogene effekter af NO-relateret supplementering ift. human aerob præstation
December 2013
Se resumé

Jesper Hindhede
Muskel-sene-spændingsrelationer under hhv. koncentriske og excentriske kontraktioner
November 2013
Se resumé

Kristian Thygesen
Matchfixing og doping - en undergravelse af sporten?
Oktober 2013
Se resumé

Signe Borgstrøm
Interventionsprojekt i børnehøjde
Oktober 2013
Se resumé

Pernille Dyrholm
Rødbedesaft til KOL-patienter - effekt på fysisk præstationsevne
September 2013
Se resumé

Marie K. Laustup
Idrætsundervisningen i et spændingsfelt
September 2013
Se resumé

Mads Spanggaard
Talentudvikling i dansk håndbold - en analyse af transitionen fra ungdomselite til seniorelite
August 2013
Se resumé 

Sessel Elmstrøm
Kvinder og konkurrencelyst
Juli 2013
Se resumé

Niels Fogh Andersen
Vi ønsker ikke at sammenblande sport og politik
Juni 2013
Se resumé

Sine Tølbøll Jensen
Danske gymnasieelevers vurdering og prioritering af gymnasieidrætsfaget i det videns-politiske-samfund
Juni 2013
Se resumé

Jakob Sikjær
Motivation indenfor lav-profit elitesport
Juni 2013
Se resumé

Torben Rokkedal
Udvikling i løbeøkonomi og Vo2 max hos nybegynder løbere der træner
Juni 2013
Se resumé

Anette Lindahl Mikkelsen
Betydningen af VO2 max, arbejdsøkonomi & anaerobenergi bidrag for en træningsinduceret stigning i arbejdskapacitet under rehabilisering af hjertepatienter
Maj 2013
Se Resumé

Anders Rask
Muskel-fascination
Maj 2013
Se resumé

Ane Tarp Hansen & Kit Pilgaard
Projeksamfundets konsekvenser
Maj 2013
Se resumé

Joseph Larner
Acute effect of eccentric contractions on contractile function and carbohydrate metabolism
April 2013
Se resumé

Anna Bak-Hansen
Idrætten som middel i frivilligt socialt arbejde
April 2013
Se resumé

Morten Toft Sørensen & Malene Kjær
"Eksemplets magt" - En analyse af de professionelle fodboldspillers uddannelsestilknytning i AaB
Marts 2013
Se resumé

Kristina Geraniosová
The Experience of Dual Career through Athletes' eyes
Marts 2013
Se resumé

Jonas Hessellund Dam & Kasper Christensen Nielsen
Indflydelsen af forudgående boldbevægelse og målskiveplacering på sparkebenets kinematik under forskellige præcisonsrestriktioner ved lodrette vristspark i fodbold
Marts 2013
Se resumé

Merete Mejer Lehmann
Dansk skolegymnastik ca. 1900 - 1930
Marts 2013
Se resumé

Inge Berg Madsen
Anbringelsesinstitutioner i bevægelse?
Marts 2013
Se resumé

Mette Møller Pedersen
Folkehøjskoleidræt som livsoplysning
Marts 2013
Se resumé

Mads Bager
Cykelsportens helte og syndere - mellem æstetik og etik
Marts 2013
Se resumé

Daniel Langeskov Christensen
Sammenhæng mellem knæledsmuskelstyrkeparametre og gangkapacitet hos personer med attackvis sclerose
Marts 2013
Se resumé

Ditte Fallesen
Betydningen af kronisk træthed for funktionsevnen hos personer med Multipel Sclerose
Marts 2013
Se resumé

Rune Koertz
The ambidextrous potential in soccer, and the trainability of the non-preferred foot of young elite soccer players
Februar 2013
Se resumé

Rune Dall Jensen
Forventninger og virkelighed: De Olympiske Lege i London 2012
Februar 2013
Se resumé

Mikkel Fischer Friedrichsen
Antropometriske, arbejdsfysiologiske & motoriske færdigheder hos drenge med autisme spektrum forstyrrelser sammenlignet med drenge uden funktionsnedsættelser
December 2012
Se resumé

Annie Fehr Therkildsen
Tosprogede elever i idrætsundervisningen på Langkær Gymnasium og HF
November 2012
Se resumé

Jens Meldgaard Pedersen
Muscle activation and kinematics for the lower limb in orienteers, running on and off path at different inclinations
September 2012
Se resumé

Katja Krustrup Pedersen
Effects of High Frequency Stimulation and Doublets on Dynamic Contractions in Rat Soleus Muscle Exposed to Normal and High [K+]
August 2012
Se resumé

Morten Morthorst
Er det muligt at forudsige primærsiden en svævende MVA200 volleybold afviger mod?
Herunder en undersøgelse af aerodynamiske egenskaber for svæv for en ikke roterende MVA200 volleybold
August 2012
Se resumé

Søren Quist Nielsen
Læringsudvikling i mountainbike
August 2012
Se resumé

Anders Bejder
Hvordan påvirker ændringer i muskelparametrene Fmax, Vmax og RFD maksimal hastighed i henholdsvis tunge og lette eksplosive bevægelser?
Juli 2012
Se resumé

Malene Krab Wissing
Sammenligning af bevægelsessensorerne ActiGraph og ActivPAL under forskellige laboratoriebaserede aktiviteter
Juli 2012
Se resumé

Jeppe M. M. Jensen
Gennemførlighed og effekt af en træningsintervention for prostatakræftpatienter
Juni 2012
Se resumé

Kirstine Mortensen
Kamilla E. A. Klintø
Struktureret refleksion og læreprocesser
- i idrætsundervisningen på C-niveau i gymnasieskolen
Juni 2012
Se resumé

Jane Brixen Nørgaard
Katrine Lindgaard Jensen
Zumba og social kapital
Et studie af tvær-etniske idrætshold for kvinder i Viby Syd
Maj 2012
Se resumé

Mikkel Holm Thomsen
GPS-tracking som idrætsteknologi
Analyse af Endomondo – en virtuel arena med fokus på fællesskab, tracking og analyse af træningsdata
Maj 2012
Se resumé

Line Oredsson
Fedt – for hvem?
En kulturanalyse af mediernes fremstilling af fedmeproblemet
Maj 2012

Gry Højklint Schneider
Projektarbejde i DGI
- en organisationsundersøgelse
April 2012
Se resumé

Line Kirstine Jensen
Den kvindelige bokser
- afviger eller frigører?
April 2012
Se resumé

Charlotte Sandgaard Pedersen
Gambling og elitefodbold
- En undersøgelse af problematisk spiladfærd hos elitefodboldspillere
Marts 2012
Se resumé
Tanja Helene Knutz
Kostindtag og genopbygning af lean body mass ved progressiv styrketræning hos hoved-halskræftpatienter
Februar 2012
Se resumé

Ditte Møller Nielsen
Ankel- og knæledsbelastning ved langsomt og hurtigt motionsløb
Februar 2012
Se resumé

Andreas Buch Møller
Exercise-induced skeletal muscle inflammation signalling: Effect of resistance and endurance exercise
Januar 2012
Se resumé

Simon P. Stewart
Throwing Velocity, Accuracy and Shoulder Range of Motion Changes in Elite Female Team Handball Players Following 7 Weeks of Indian Club Swinging
Oktober 2011
Christian S. Clarup
Fysisk testning af elitefodboldspillere
Oktober 2011
Se resumé

Linette Nellemann Sørensen og Iben Sundtoft Poulsen
Motiver for og batrrierer mod fysisk aktivitet på arbejdspladsen
-En virksomhedsundersøgelse
Oktober 2011
Se resumé

Mari-Ann Lerche Laursen
Motiver til frivillighed
-en undersøgelse af danske frivilliges motiver til at bistå ved EM i kvindehåndbold 2010, Aarhus
September 2011
Se resumé

Morten Sørensen
Bekæmpelse af træning med muskelopbyggende stoffer
-En kvalitativ analyse af (mis)brugernes holdninger til bekæmpelse af muskelopbyggende stoffer
August 2011
Se resumé

Søren Møller Madsen
In vivo måling af kapillærgennemstrømningsforhold under stigende håndgrebsbelastning ved hjælp af kontrastforstærket ultralydsteknik
August 2011
Se resumé

Kirsten Skjoldborg Andreasen
Analysis of Weight Loss Project
Juni 2011
Se resumé

René Schmidt
The effects of Carbohydrate vs. Protein + Carbohydrate supplementation on cyckling performance, muscle damage and hormonal stress in elite cyclists undergoing intensified training
Maj 2011
Se resumé

Mads Lybæk Forsberg
Forretning, fornøjelser og følelser - en analyse af udvalgte sponsorers motiver i Vejle Boldklub
Marts 2011
Se resumé

Jean Farup og Tue Kjølhede
Muscle function and morphology adaptations to differentiated training models
Januar 2011
Se resumé

Helge Dall
Rotational stiffness in ACL deficient and intact knees during movement
Januar 2011
Se resumé

Sune Lerbech Andersen
Undersøgelse af social- og sundhedsassistenters fysiske aktivitet ved brug af HR-flexmetoden og aktivitetsdagbog
September 2010
Se resumé

Simon Roslyng og Johan Påhlman Kjær Knudsen (SDU)
Organisationskulturanalyse i idrætsforeningen
September 2010
Se resumé

Jacob Ebsen Madsen
Migrationen af afrikanske fodboldspillere til Europa: Historiske, geografiske og ulturelle aspekter - en analyse af de problemer, muligheder og udfordringer som er forbundet med migrationen
September 2010
Se resumé

Kristian Lindskov Hansen
Sponsering og individets behov for anerkendelse - En analyse af sponsorteoriens økonomiske præmisser
September 2010
Se resumé

René Vinther Olsen
Fodboldtilskuere
En undersøgelse af Silkeborg IF’s tilskuere - Motivationsfaktorer, tilknytning og sammensætning
September 2010
Se resumé

Caroline Knudsen
The Effect of strength training and aerobic training on balance performance in chronic stroke survivors
August 2010
Se resumé

Jacob Agger Troelsen
Fatigue and recovery in elite cyclists: The effect of training duration, training intensity and supplementation (PLA vs. CHO vs PRO/CHO)
Januar 2010
Se resumé

Poul Vestergaard Nielsen
Development and validation of pennation angle measurement on Vastus Lateralis with Diffusion Tensor Imaging
September 2009
Se resumé

Steen Skov Kristensen
Maksimal iltoptagelsesrate hos unge (14-16-årige) drenge og piger. - Validering af testmetoder og relation mellem køn og kropskomposition
Juli 2009
Se resumé

Stine Ege Qwist
Sundhedstjek, Ledelsens forventninger til effekten
Juni 2009
Se resumé

Kristian Iversen
Intersession reliability of vertical jump height (Reliabilitet i det lodrette hop)
Maj 2009

Erling Thure Krarup
Optimal restitutionsernæring for elitefodboldspillere
April 2009

370858 / i40