Vejledning

Vejledning

Det er muligt at modtage vejledning i den specialeperiode, du er tilmeldt i.

For 30 ECTS specialer:

  • fra 1. september til 1. januar og fra 1. februar til 1. juni.

For 60 ECTS specialer

  • fra 1. september til 1. juni og fra 1. februar til 1. november.

Du skal tilknyttes en vejleder senest hhv. 1. juni og 15. december.

Du får mulighed for at høre mere om vejledere og vejledning på specialeseminaret som afholdes to gange årligt. 

Download liste over vejledere

1421836 / i40