Sommereksamen 2017

Du kan nu tjekke dine eksamenstilmeldinger for sommeren 2017.

07.03.2017 | Nikoline Christensen

Studieadministrationen har nu tilmeldt alle studerende til eksamen i fag, der følges i foråret 2017. Det er din pligt, at kontrollere, at vi har registreret dig korrekt.

Du kan tjekke dine eksamenstilmeldinger på selvbetjeningen på mit.au.dk

Kontrol af eksamenstilmelding skal ske senest d 17. marts 2017. Hvis der er fejl i din eksamenstilmelding, skal du senest den 17. marts 2017 kontakte Katrine Hall (katrine@au.dk) eller Tina Aronro (tina@au.dk). Herefter kan tilmelding til eksamen udelukkende ske ved ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding hos Studienævnet.

Ønsker du at aflægge eksamen i fag, der er fulgt før foråret 2017, så kan du tilmelde dig via selvbetjeningen frem til og med den 17. marts 2017.

 Eksamensdatoerne bliver lagt på Studieportalen og kan ses via dette link: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/eksamen/eksamensplaner/

Med venlig hilsen

Aarhus BSS Studier

Studerende
312147 / i40