Speciale

Specialet er ifølge studieordningen en videregående og dybdegående behandling af et politologisk relevant emne, der emnemæssigt kan ligge inden for et af flg. fagområder:

  • Komparativ Politik
  • Politisk adfærd og holdningsdannelse
  • Offentlig Forvaltning
  • Politiske institutioner og offentlig Politik
  • International politik
  • Politisk teori og politisk sociologi

Uddannelsen afsluttes med kandidatspecialet, som er en større hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling.

I praksis kan du skrive speciale om et hvilket som helst emne, som du kan få en vejleder til at acceptere.

Gennem instituttets studenterrejse- og researchkonto kan du søge om midler til at dække rejse- og researchomkostninger i forbindelse med dit speciale.

312376 / i40