Ønske om specialevejleder

Deadline for indsendelse:

  • Specialeskrivning i forårssemestret: 5. december
  • Specialeskrivning i efterårssemesteret: 5. juni

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen.

1425132 / i40