Bedømmelse

Baggrund for bedømmelsen

  • 7-trinskarakterskalaen er en målopfyldelsesskala. Karakteren afhænger således af, i hvilken grad specialet opfylder studieordningens fastsatte mål.
  • Stave- og formuleringsevnen indgår også i bedømmelsen. Eksamensbekendtgørelsen gør således opmærksom på, at den faglige bedømmelse skal afspejle den sproglige klarhed og sikkerhed, der præsenteres i specialet. I særligt grelle eller strålende tilfælde kan stave- og formuleringsevnen endog få selvstændig betydning for bedømmelsen af specialet.
  • Endvidere indgår det engelske resumé i bedømmelsen.

Bedømmelsesfrist

  • Instituttet har vedtaget at specialer skal bedømmes efter 14 dage - dog senest 6 uger efter aflevering.
  • Der gives ikke forhåndsgodkendelse af specialer.

Færdig kandidat

  • Du er først kandidat fra den dag, karakteren foreligger, og fra denne dag udmeldes du automatisk af universitetet.
  • For at bestå kandidateksamen eller hovedfagseksamen kræves, at specialekarakteren er mindst 02 efter den nye karakterskala.
    For studerende på 2008-ordningen, tæller specialekarakteren desuden 20 ECTS-points.
312385 / i40