Specialepladser

Specialepladser på Institut for Statskundskab

 • Instituttet har et antal specialepladser til rådighed for specialestuderende. Disse er alle beliggende i Universitetsparken i bygning 1326.
 • Det er en forudsætning for at få tildelt spe­ci­ale­plads, at du er tilmeldt spe­ci­a­le­skrivning
 • Der er ca. 60 pladser og alle pladser er som ud­gangs­punkt delepladser, således at der i alt er ca. 120 pladser. Med delepladser menes, at hvis der er 60 studerende der søger om en specialeplads, så får alle en plads, men er der ansøgere udover de 60, så bliver der lavet en lodtrækning og nogle af pladserne vil blive delepladser (max 2 om en plads). Man vil selv skulle aftale, hvordan man vil fordele tiden blandt sig.
 • Hvis du skriver speciale med en anden, kan du søge om at få plads i samme lokale. Pladserne fordeles ved lod­træk­ning, hvorefter de stu­de­ren­de selv skal træffe aftale om fordelingen af evt. delepladser. Det vil der­for ikke være mu­ligt, at søge om at dele en plads med en bestemt per­son.

Ansøgning

 • Du søger en specialeplads ved at skrive en mail til studiesekretær Susanne Vang på susanne@ps.au.dk, hvor du angiver navn, årskortnummer og ønsket dato for tildeling af specialeplads. Man søger 4,5 mdr. ad gangen og pladsen tildeles uden yderligere varsel en anden studerende ved periodens udløb.
 • Ved genansøgning om specialeplads søger man kun 3 mdr. ad gangen, så det passer med forlængelse af spe­ci­ale­perioden. Ved genansøgning kan man kun få tildelt en plads, hvis der er pladser i overskud.
 • Husk at søge senest 3. august / 3. januar
 • Fordeling af pladserne foregår ca. 14 dage før semestret starter.
  Ansøgninger modtaget senere vil blive fordelt efter "først til mølle" princippet.

Praktisk info.

 • I fald du får tildelt en specialeplads og installerer din computer på pladsen, bør du være opmærksom på, at uni­ver­si­te­tets forsikring ikke dækker i tilfælde af tyveri fra de aflåste spe­ci­a­le­rum. Derfor er det en god idé at under­søge om din egen forsikring dækker, hvis uheldet skulle være ude.
 • på hvert kontor er der et lille skab til hver plads - husk selv at medbringe hængelås.
 • Man skal huske at afmelde sig, hvis man ikke benytter sig af pladsen. Når man har afleveret speciale, har man ikke længere ret til pladsen, og man skal derfor sørge for at rydde pladsen, så andre kan benytte den.
312381 / i40