Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Eksamen Eksamenstilmelding og -afmelding

Eksamenstilmelding og -afmelding

Du bliver automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i alle fag, som du har været undervisningstilmeldt.

Det er dog vigtigt, at du i tilmeldingsperioden tjekker på selvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Dette kan du gøre i følgende perioder:

  • Sommereksamen i perioden 15. - 16. marts
  • Vintereksamen i perioden 14. - 16. september

Afmelding af eksamen
Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen. Afmelding af eksamen sker via selvbetjeningen.

OBS! Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider. Du kan ikke gå til reeksamen, medmindre du har aflagt prøveforsøg ved den ordinære eksamen.  Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Du kan få et overblik over dine tilmeldinger, din maksimale studietid og dit studieforløb på Studietidslinjen, som du tilgår via mitstudie.au.dk

Dispensation 

En dispensationsansøgning skal stiles til studienævnet og der foretages altid en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. Læs mere om hvordan du søger og de forskellige typer af dispensationer under dispensationer.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Dette håndteres via blanketten 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge en lægeerklæring der dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

312255 / i40