Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Eksamen Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen

Der udbydes reeksamen i alle fag i hver eksamens­termin. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig reeksamen. For at kunne deltage i den førstkommende reeksamen, der ligger i umiddelbart forlængelse af den ordinære eksamenstermin, er det en forudsætning, at du har brugt et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskrevet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Tilmelding til reeksamen i umiddelbar forlængelse af ordinær eksamenstermin:

Du skal tilmelde dig via selvbetjeningen i perioden 6. - 8. februar 2017.

Særligt vedrørende reeksamen i Makroøkonomi:
Tilmelding skal ske ved at sende en mail til Katrine Pinholt Hall, katrine@au.dk, senest den 22.februar 2017.

Særligt vedrørende reeksamen i Metode I:
Tilmelding skal ske ved at sende en mail til Katrine Pinholt Hall, katrine@au.dk, senest den 13.februar 2017.

Tilmelding til anden reeksamen (2. eller 3.prøveforsøg)

Du skal selv tilmelde til eksamen i et fag, hvor du ikke er tilmeldt undervisningen f.eks. et 2. eller 3. forsøg. Du skal tilmelde dig via Stads Selvbetjeningen i følgende perioder:

  • Sommereksamen i perioden 1. marts - 10. marts.
  • Vintereksamen i perioden 1. oktober – 10. oktober.

Reeksamensformer:

  • Bachelorstuderende: Eksamensformen ved reeksamen kan ses i fagbeskrivelsen i kursuskataloget. Ved anden reeksamen i Mikroøkonomi og Makroøkonomi er eksamensformen altid mundtlig eksamen.
  • Kandidatseminarer: En hjemmeopgave, uanset den oprindelige eksamensform.

    Kernefag: Re-eksamen (både 1. og 2. reeksamen) i politologisk kernefag er den samme som ved ordinære eksamen, dvs. mundtlig eksamen med synopsis.

  • Studerende, der af hensyn til deres studieprogram (dvs. studieophold i udlandet med skæv semesterstart), ikke kan deltage i den planlagte eksamen (enten ordinær prøve eller re-eksamen) kan søge dispensation til at gennnemføre eksamen som en skriftlig hjemmeopgave (9.000 ord). I disse tilfælde bør individuel vejledning i forbindelse med synopsisskrivning konverteres til vejledning i forbindelse med opgaveskrivning.
  • Reglerne gælder for alle studerende på faget, dvs. også studerende der følger faget som Politologisk dobbeltseminar.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Dette håndteres via blanketten 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Studieservice. Husk at vedlægge lægeerklæring, dækkende perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.