Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Studievejledning Forhåndsgodkendelse og merit

Forhåndsgodkendelse og merit

Ingen af de seminarer, du har taget uden for dit studieprogram, figurerer på dit karakterblad, før studienævnet har godkendt meritoverførslen. Det vil sige, at du i princippet ikke har bestået fagene som en del af din kandidatuddannelse, før det er godkendt af studienævnet. Heller ikke selv om du har fået en forhåndsgodkendelse.

Ansøgninger til Studienævnet i forbindelse med meritgodkendelse sendes elektronisk via mit.au.dk.

Du skal være opmærksom på at sagsbehandllngstiden for en ansøgning om merit kan være op til 8 uger.

Kontakt studievejledningen

Er du i tvivl om, hvordan et studieophold hensigtsmæssigt lader sig indplacere i et studieforløb, vil det være en god idé at tale med en studievejleder. Vi vejleder også i ansøgninger om forhåndsgodkendelse og meritoverførsel.

Sådan søger du forhåndsgodkendelse/merit

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Både forhåndsgodkendelse og merit søger du gennem Selvbetjeningen

Der er forskellige blanketter til ansøgning af merit og forhåndsgodkendelse henholdsvis på AU og uden for AU på din studieselvbetjening på mit.au.dk.
Ønsker du at erstatte et fag i dit studieprogram med et andet fag på AU, er det gæstefag.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til/merit fra udvekslingsophold, så se under 'Udveksling og praktik i Udlandet'.

Forhåndsgodkendelsen er ikke en godkendelse til optagelse på det/de fag du har søgt godkendelse af og du skal selv kontakte uddannelsesinstitutionen for at søge om optagelse på faget/fagene.

Hvis du ønsker et fag ud over din uddannelse, skal du ansøge via tomplads (mod betaling).

Hvilke informationer skal jeg bruge?

Overførsel af karakter og ECTS

Sagsbehandlingstid

312364 / i40