Merit

Ingen af de seminarer, du har taget uden for dit studieprogram, figurerer på dit karakterblad, før studienævnet har godkendt meritoverførslen. Det vil sige, at du i princippet ikke har bestået fagene som en del af din kandidatuddannelse, før det er godkendt af studienævnet. Heller ikke selv om du har fået en forhåndsgodkendelse.

Ansøgninger til Studienævnet i forbindelse med meritgodkendelse sendes elektronisk via mit.au.dk.

Du skal være opmærksom på at sagsbehandllngstiden for en ansøgning om merit kan være op til 8 uger.

Kontakt studievejledningen

Er du i tvivl om, hvordan et studieophold hensigtsmæssigt lader sig indplacere i et studieforløb, vil det være en god idé at tale med en studievejleder. Vi vejleder også i ansøgninger om forhåndsgodkendelse og meritoverførsel.

312364 / i40