Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Studievejledning Projektorienteret forløb (praktik)

Projektorienteret forløb (praktik)

Et projektorienteret forløb er en mulighed for at stifte bekendtskab med praktisk orienteret arbejde som et led i din kandidatuddannelse. Det er også en god mulighed for at få et indblik i, hvad færdige kandidater beskæftiger sig med.

Du kan læse mere om projektorienterede forløb på statskundskab og samfundsfag herunder. Derudover kan du finde nærmere beskrivelser af krav og procedurer i venstremenuen.

Projektorienteret forløb som led i kandidatuddannelsen i Statskundskab

På kandidatuddannelsen i Statskundskab skal du følge fag svarende til 90 ECTS-point før du skriver speciale. Mindst 60 ECTS-point skal være politologiske, mens op til 30 kan være samfundsfaglige. Du kan f.eks følge 70 politologiske og 20 samfundsfaglige ECTS-point. Eller 90 politologiske og 0 samfundsfaglige ECTS-point.

Projektorienterede forløb godkendes altid som samfundsfaglige point. Det vil sige, at du i et projektorienteret forløb bruger 10 eller 20 af dine 30 samfundsfaglige ECTS-point, alt afhængigt af omfanget af forløbet.

Du kan maksimalt få 20 ECTS-point for selve det projektorienterede forløb.
Hvis du ønsker at opnå 30 ECTS-point, kan du kombinere dit projektorienterede forløb med fag som eksempelvis som projektseminar, individuelt politologisk seminar, augustseminar eller summer school (AU summer university eller på egen hånd). Dette skal forhåndsgodkendes/tilmeldes samtidig med den sædvanlige fagtilmelding (maj/november).

Projektorienteret forløb som led i kandidatuddannelsen i samfundsfag med tilvalg udenfor Aarhus BSS

Som hovedfagsstuderende på kandidatuddannelsen i samfundsfag med tilvalg uden for Aarhus BSS kan du

1) komme i gymnasiepraktik som en del af dit studieprogram. Hvis du har sidefag uden for det samfundsvidenskabelige hovedområde kan du erstatte det politologiske opgaveseminar til 15 ECTS-point med gymnasiepraktik til 5-point og en politologisk opgave til 10 point. Du kan læse mere her.

2) tilmelde dig et projektorienteret forløb som en del af dit studieprogram. Hvis du har tilvalgsfag uden for det samfundsvidenskabelige hovedområde kan du erstatte det politologiske opgaveseminar til 15 ECTS-point med et projektorienteret forløb a 125 timer til 5 ECTS-point og en politologisk opgave til 10 ECTS-point.

I venstre menuen kan du orientere dig om de forskellige aspekter omkring det at tage i praktik/projektorienteret forløb.

312357 / i40