Vejledningsarrangementer

Studievejledningen afholder hvert semester en række vejlednings- og informationsarrangementer om bl.a. studieophold, praktik, speciale og sidefagsuddannelsen.

Herunder kan du se en oversigt over de arrangementer, studievejledningen afholder i løbet af året. Når de præcise datoer for arrangementerne ligger fast, vil informationer om tid og sted kunne findes her på siden og blive udsendt på institutmailen.

Arrangementer for studerende ved Institut for Statskundskab:

Informationsarrangement om studieophold i udlandet og praktik

 • Afholdes én gang på efterårssemestret i samarbejde med BSS Study Abroad

Informationsarrangement for studerende fra samfundsfag vedrørende tilvalg

 •  Afholdes i februar

Informationsarrangement om speciale

 • Afholdes hvert semester.
  næste gang: Fredag d. 28. september 2018

Specialeworkshop

 • Afholdes typisk kort efter starten af specialeskrivningsperioden
  Næste specialeworkshop: Vinter 2019 (nærmere dato følger)

Tilvalgsdag

 • Afholdes i slutningen af februar

Informationsarrangement om praktik på kandidatdelen

 • Afholdes hvert semester.
 • Næste gang: Onsdag d. 3. oktober 2018

Informationsarrangement for nystartede bachelortilvalgsstuderende

 • Afholdes i september

Informationsarrangement for 1. semester studerende

 • Afholdes på 1. semester.
 • Næste gang: Mandag d. 8. oktober 2018

Informationsarrangement for 5. semester

 • Afholdes i november
 • Næste gang:

 

Arrangementer for kommende studerende og gymnasieelever:

U-days

 • Afholdes februar/marts
  U-days 2019: 28. februar, 1. og 2. marts 2019

Studiepraktik - besøg af gymnasieelever

 • Afholdes i slutningen af oktober (uge 43)
 • Næste gang: 24.-26. oktober 2018
312326 / i40